Satan Quotes

/ Tag List / Satan

1. “I do not pretend to be able to prove that there is no God. I equally cannot prove that Satan is a fiction. The Christian god may exist; so may the gods of Olympus, or of ancient Egypt, or of Babylon. But no one of these hypotheses is more probable than any other: they lie outside the region of even probable knowledge, and therefore there is no reason to consider any of them.”

Tags : Babylon Belief Burden Of Proof Christian God Egyptian Fiction Gods Hypothesis Knowledge Olympus Probability Proof Rational Reason Santa Satan Superstition
Source : Why I Am Not a Christian and Other Essays on Religion and Related Subjects

2. “If everything happens for a reason that means you made the right choice even when it’s the wrong choice”

Tags : Choices Death Destiny Earth Energy Enlightenment Hate Heartbroken Heaven Hip Hop Killers Past Philosophy Of Life Prisoners Prophecy Prophet Rap Regrets Smile Sorrow Spiritual Wisdom
Author : Treyco

3. “Why worry about minor little details like clean air, clean water, safe ports and the safety net when Jesus is going to give the world an "Extreme Makeover: Planet Edition" right after he finishes putting Satan in his place once and for all?”

Tags : Christianity Environment God Politics Religion Satan

4. “If the devil decided to run for President, do you think he/she would put on their horns and wicked grin, or a suit with an angelic smile? If the wicked witch stayed green and ugly, would she have been able to give Snow White a poisoned apple? And if the Big Bad Wolf had not disguised himself as an old granny, would he have been able to lure Little Red Riding Hood into the house to eat her? And if a drug dealer wanted to seduce some school kids to get on his drugs, would he act like a greedy businessman — or a caring friend? Salt and sugar look exactly the same but taste very different. We live in a world of illusions, one filled with Luciferians acting like righteous men, and righteous men condemned as criminals.”

Tags : Campaign Promises Culture Deception Devil Lucifer Disinformation Elect Elite Godliness Good Versus Evil Good And Evil Greed Illusions Leader Little Red Riding Hood Luciferians Medica Poison President Presidential Elections Presidents Salt Salt And Sugar Satan Wicked Men
Author : Suzy Kassem
Source : Rise Up and Salute the Sun: The Writings of Suzy Kassem

5. “We need an anthropomorphous god, a god with human features in order to relate to him, but we don't want to make him evil like us, so we create the devil and make him responsible for all the evil in the world, leaving our god completely holy and blameless”

Tags : Agnostic Atheism Agnostic Prayer Agnostic Quote Atheist Philosophers Belief System Doubtful Thoughts Doubtfulness False Gods Good And Evil Quotes Heaven Heaven Quotes Heavens Meaning Of Life Paradises Religion Religious Secular Ethics Spirituality Quotes There Is No God Unbelief
Source : Pearls Of Eternity

6. “Ndoto za wachawi ni tofauti kidogo na ndoto takatifu. Wachawi wanapokuwa hawahitaji kusafiri kutoka sehemu moja kwenda nyingine, lakini wana hamu ya kuona wenzao wanafanya nini au wanasema nini, huwa wanalala ubavu mmoja upande wa kushoto kwa jina la mungu wao na la mashetani wote. Kisha wanatoa mvuke wa bluu midomoni mwao. Kupitia mvuke huo, kwa nguvu za Shetani na kwa ruhusa ya Mwenyezi Mungu, wataona na watasikia kila kinachofanyika upande wa pili. Kile wanachotaka kukiona na kukisikia hujifunua katika ufahamu wao kama taswira au maono, kutoka katika akili isiyotambua, ya watu wakifanya au wakisema kitu. Kama wanataka kujua siri za watu wengine, hata wale ambao si wachawi, watazijua kupitia ndoto hizo; kwa sababu ya makubaliano ya wazi, si ya siri, waliyoingia na Shetani. Makubaliano hayo si ya lelemama; yaani yale ambayo hufanywa kwa kutoa kafara ya mnyama, au kufuru ya aina yoyote ile kwa Mwenyezi Mungu, au kwa kuabudu dini za kichawi. Lakini ni kwa sadaka halisi ya wao wenyewe ya mwili na roho kwa Shetani na kwa kufuru ya kuikana kabisa, imani ya Mwenyezi Mungu. Lakini hiyo ni kwa wale wanaotumia uchawi wa kishetani. Wale wanaotumia uchawi wa asili, kama vile kutumia risasi kumroga mtu kwa sababu risasi mungu wake ni sayari ya Zohali, au wale walioingia mkataba wa siri na Shetani, hawana uwezo wa kuota hivyo. Hivyo, si kila mchawi anaweza kuota ndoto za namna hiyo, ni kwa wale tu walioingia mkataba wa wazi na Shetani.”

Tags : All The Devils Blue Vapor Consciousness Dini Za Kichawi Dreams Dreams Of The Witches Makubaliano Maono Ndoto Za Wachawi One Rib Side Pictures Risasi Secret Shetani Siri Their God Ubavu Mmoja Uchawi Wa Asili Ufahamu Upande Wa Kushoto Vapor Wachawi Witchcraft Religions Zohali

7. “Wachawi hivi ndivyo wanavyoapishwa na kuikana imani ya Kikristo: Mwanafunzi hupelekwa kilingeni katika siku maalumu kuonana na Shetani, pamoja na jopo la wachawi. Shetani hutokea katika mwili wa hewa, mwili uliochanganyikana na hewa na mvuke mzito, wa mwanamume na kuwasihi waishikilie imani yao kwake kwa mioyo yao yote, huku akiwaahidi utajiri na maisha marefu kama hawatamkana. Kisha wachawi wanampendekeza mwanafunzi kwa Shetani. Shetani humuuliza mwanafunzi kama yuko tayari kuikana imani yake, kuachana na Ukristo na kutokumwabudu Mwanamke Aliyebarikiwa Kuliko Wanawake Wote Duniani Maria Magdalena, na kutoziheshimu sakaramenti za aina zote. Mwanafunzi atakapokubaliana na masharti hayo, Shetani atanyoosha mkono wake na kumsihi mwanafunzi anyooshe wa kwake. Kwa mkono wake mwenyewe, mwanafunzi ataapa na kuweka agano na Shetani mbele ya jopo la wachawi.Baada ya hapo bila kuchelewa Shetani ataendelea na kusema kuwa hicho kiapo hakitoshi. Lakini mwanafunzi atakapouliza afanye kitu gani cha ziada, Shetani atahitaji kiapo kifuatacho kwa heshima yake na kwa heshima ya mashetani wote: Mwanafunzi ajikabidhi kwa Shetani kwa mwili na kwa roho yake yote daima dawamu, na afanye kila awezalo kuleta wanafunzi wengine wa kike na wa kiume katika ufalme wake. Kama hiyo haitoshi Shetani ataongeza kuwa lazima mwanafunzi atengeneze mafuta fulani kutokana na mifupa na viungo vya miili ya watoto, hasa watoto waliobatizwa, kwani kwa kufanya hivyo atamtimizia kila kitu atakachokitaka hapa duniani. Hiyo ni njia mojawapo ya kiapo.Njia nyingine ya kiapo ni kwa wale ambao hawajiamini au wana hofu ya kuonana na Shetani uso kwa uso kilingeni, akiwa na mwili wa kimazingaombwe na sauti ya kutisha kwani Shetani hana mapafu wala hana ulimi. Badala ya kilingeni mwanafunzi hupelekwa kanisani na jopo la wachawi ambapo mbele ya jopo atalazimishwa kuikana imani yake, kumkana Yesu Kristo, kuukana ubatizo na kulikana kanisa zima kwa ujumla wake. Mwanafunzi baada ya hapo atalazimishwa kutoa heshima kuu kwa Mfalme Mdogo, kwani hivyo ndivyo wanavyomwita Shetani ili kumwondolea mwanafunzi hofu, kisha atalazimishwa kunywa supu ya mtoto mchanga waliyemuua akazikwa kisha wakamfukua na kupika viungo vya mwili wake; na dakika hiyo mwanafunzi atapata maarifa, maarifa ya kichawi, kama walimu wake na watarudi nyumbani.”

Tags : Agano Baby S Soup Baptism Baptized Children Body Conclave Faith Forever And Ever Hewa Jopo La Wachawi Kiapo Kilingeni Kingdom Lungs Mioyo Yao Yote Novices Roho Sauti Supu Ya Mtoto Mchanga Tongue Ufalme Ukristo Witches Wizards World

8. “Kwa vile hatasamehewa, Shetani hatawasamehe wanadamu. Atahakikisha anauwa kila mtu duniani na kumpeleka kuzimu; ambako anaishi yeye, majini, malaika waovu, wana wa Mungu waliotumwa na Mungu kuja duniani kufundisha watu utukufu lakini wakaasi na Mungu akawalaani (au Wanefili) pamoja na nguva. Nguva ni uzao wa Wanefili na samaki wa baharini na malaika wauvu na wanapatikana zaidi katika Bahari ya Atlantiki, ambako mkuu wake ni Malkia wa Pwani, na katika Bahari ya Hindi ambako mkuu wake ni Malkia wa Bahari ya Hindi. Chini ya Bahari ya Hindi ndipo yalipo makao makuu ya ufalme wa giza hapa duniani.”

Tags : Atlantic Ocean Bahari Ya Hindi Chini Ya Bahari Ya Hindi Gjibouti Glory God Hell Humans Indian Ocean Jinns Kingdom Of Darkness Majini Makao Makuu Malaika Wauvu Malkia Wa Bahari Ya Hindi Malkia Wa Pwani Mermaid Miami Nephilim Samaki Shetani Under The Indian Ocean Wana Wa Mungu Wanadamu Wanefili Watu Yemen

9. “An encounter with God demands a response. An encounter with Satan demands your God's response.”

Tags : Abuse Bias Circle Of Protection Cruelty Drama Faith Faithfullness Falsehood Games Give It To God Guardianship Injustice Judgement Protected Protection Psychological Abuse Recovery Satan Self Righteousness

10. “Poor God, how often He is blamed for all the suffering in theworld. It’s like praising Satan for allowing all the good that happens.”

Tags : Blame Blame Game Catholic Catholic Author Christian Gadfly God Good Good And Evil Goodness Human Nature Pain Satan Suffering Suffering Of Humanity Sufferings Thought Provoking
Source : Brushstrokes of a Gadfly

11. “Never stand in the way of letting God use people’s actions, in order to solve a greater issue in the world.”

Tags : Blinded Blindsighted Boredom Civil Rights Evil Fear Games Human Rights Violations Hypocrisy Ignorance Mental Health Stigma Obsession Satan Selfishness Stereotypes Trials Tsloama Wicked Wrong Choices

12. “Ritual abuse is highly organised and, obviously, secretive. It is often linked with other major crimes such as child pornography, child prostitution, the drugs industry, trafficking, and many other illegal and heinous activities. Ritual abuse is organised sexual, physical and psychological abuse, which can be systematic and sustained over a long period of time. It involves the use of rituals - things which the abusers 'need' to do, or 'need' to have in place - but it doesn't have to have a belief system. There doesn't have to be God or the Devil, or any other deity for it to be considered 'ritual'. It involves using patterns of learning and development to keep the abuse going and to make sure the child stays quiet.There has been, and still is a great deal of debate about whether or not such abuse exists anywhere in the world. There are many people who constantly deny that there is even such a thing as ritual abuse. All I can say is that I know there is. Not only have I been a victim of it myself, but I have been dealing with survivors of this type of abuse for almost 30 years.If there are survivors, there must be something that they have survived.The things is, most sexual abuse of children is ritualised in some way. Abusers use repetition, routine and ritual to forced children into the patterns of behaviour they require. Some abusers want their victims to wear certain clothing, to say certain things. They might bathe them or cut them, they might burn them or abuse them only on certain days of the week. They might do a hundred other things which are ritualistic, but aren't always called that - partly, I think because we have a terror of the word and of accepting just how premeditated abuse actually is.Abusers instill fear in their victims and ensure silence; they do all they can to avoid being caught. Sexual abuse of a child is rarely a random act. It involves thorough planning and preparation beforehand. They threaten the children with death, with being taken into care, with no one believing them, which physical violence or their favourite teddy being taken away. They are told that their mum will die, or their dad will hate them, the abusers say everyone will think it's their fault, that everyone already knows they are bad. Nothing is too big or small for an abuser to use as leverage.There is unmistakable proof that abusers do get together in order to share children, abuse more children, and even learn from each other. As more cases have come into the public eye in recent years, this has become increasingly obvious. More and more of this type of abuse is coming to light.I definitely think it is the word ritual which causes people to question, to feel uncomfortable, or even just disbelieve. It seems almost incredible that such things would happen, but too many of us know exactly how bad the lives of many children are. A great deal of child pornography shows children being abused in a ritualised setting, and many have now come forward to share their experiences, but there is a still tendency to say it just couldn't happen.p204-205”

Tags : Abuses Atheist Challenged Child Sex Ring Coverups Culture Of Secrecy Debate Drug Trafficking Drug Use False Memories Incest Izzy S Promise Organized Abuse Paedobritain Religious Abuse Rituals Satanic Ritual Abuse Sex Trafficking Silencing Children Society Denial Terror Threats Torture
Source : Groomed: An Uncle Who Went Too Far, a Mother Who Didn't Care, a Little Girl Who Waited for Justice

13. “I'm just asking you to accept that there are some people who will go to extraordinary lengths to cover up the facts that they are abusing children.What words are there to describe what happened to me, what was done to me? Some call it ritual abuse, others call it organised abuse. There are those that call it satanic. I've heard all the phrases, not just in relation to me, but also with regard to those I work with and try to help. Do you know what I think? It doesn't matter how you dress it up, it doesn't matter what label you put on it. It is abuse, pure and simple. It is adults abusing children. It is adults deciding - actually making a conscious decision, a conscious choices that what they want, what they convince themselves they need, is more important than anything else; certainly more important than the safety or feelings or sanity of a child.However, there can be differences which are layered on top of that abuse. I'm not saying that some abuse is worse than others, or that someone 'wins' the competition to have the worst abuse inflicted on them, but ritual and organised abuse is at the extreme end of the spectrum. If we try to think of a continuum where there are lots of different things imposed on children (or, for that matter, anyone who is forced into these things — and that force can take many forms, it can be threats and promises, as well as kicks and punches), then ritual and organised abuse is intense and complicated.It often involves multiple abusers of both sexes. There can be extreme violence, mind control, systematic torture and even, in some cases, a complex belief system which is sometimes described as religion. I say 'described as' religion because, to me, I think that when this aspect is involved, it is window dressing. I'm not religious. I cried many times for God to save me. I was always ignored — how could I believe? However, I think that ritual abusers who do use religious imagery or 'beliefs' are doing so to justify it all to themselves, or to confuse the victim, or to hide their activities. Ritual abuse is highly organised and, obviously, secretive. It is often linked with other major crimes such as child pornography, child prostitution, the drugs industry, trafficking, and many other illegal and heinous activities. Ritual abuse is organised sexual, physical and psychological abuse, which can be systematic and sustained over a long period of time. It involves the use of rituals - things which the abusers 'need' to do, or 'need' to have in place - but it doesn't have to have a belief system. There doesn't have to be God or the Devil, or any other deity for it to be considered 'ritual'. It involves using patterns of learning and development to keep the abuse going and to make sure the child stays quiet.”

Tags : Abuses Challenged Child Sex Ring Child Sexual Abuse Child Trafficking Coverups Cult Abuse Denial Disbelief Drug Smuggling Media Organised Abuse Organized Abuse Paedobritain Paedophile Paedophile Protectors Religious Abuse Rituals Satanic Ritual Abuse Society Denial Torture Victims Violence
Source : Groomed: An Uncle Who Went Too Far, a Mother Who Didn't Care, a Little Girl Who Waited for Justice

14. “The people who were behind my abuse were very clever. They had created something which would be so difficult to explain, so difficult to make sense of, that it would be easier to dismiss it all out of hand as the ramblings of an over-imaginative child.Many people don't want to believe that child abuse exists, or are only willing to believe that certain kinds of abuse go on. They don't want to consider that something so horrific, and yet so widespread, is taking place in their community, perhaps only a door away from them, a few steps from their lives - or even in their lives if they would only open their eyes.I know this, not just because of my own personal experience, but through my work supporting and listening to survivors and those still experiencing abuse.To ask people not only to believe in the abuse but also to take on board all the details of what I'm revealing is a big step, and it has taken me many years to make the decision to tell my story, but it has to be done. This type of abuse is ongoing, as is the culture of disbelief to make people dismiss anyone who talks about it. This needs to be challenged. The things I'm telling you in this book have been kept close to me all my life; I have always known that talking of them, telling my full story, would make some people incredulous - but it's true. It's all true.Whatever the set dressing, they were rapists and abusers - just plain and simple/ The trappings that surrounded the abuse was just a way of creating something that would allow them to do what they wanted to, but which would also allow for confusion on our parts, and devotion on the parts of the 'followers'. I think this is what many people find so hard when they are asked to believe in this sort of abuse. It all seems so fantastical, so it's easy to dismiss. I'm not asking you to believe in any of that. I'm not asking you to believe in Satan, I'm not even asking you to believe in God. I'm just asking you to accept that there are some people who will go to extraordinary lengths to cover up the facts that they are abusing children.”

Tags : Abuses Challenged Child Abuse Child Sex Ring Child Sexual Abuse Coverups Cult Cult Abuse Culture Of Disbelief Culture Of Secrecy Denial Disbelief False Memory Syndrome Campaign Hiding In Plain Sight Media Organised Abuse Organized Abuse Paedobritain Paedophile Protectors Paedophile Ring Pedophiles Rapists Ritual Abuse Rituals Satan Society Denial Survivors Valerie Sinason Victims
Source : Groomed: An Uncle Who Went Too Far, a Mother Who Didn't Care, a Little Girl Who Waited for Justice

15. “Tunazaliwa, kuteseka na kufa kwa sababu ya dhambi ya asili ya wazazi wetu wa kwanza (Adamu na Hawa). Kama Hawa asingekubali kudanganywa na Shetani, tungezaliwa bila uchungu, tungeishi bila kuteseka na tusingekufa milele. Lakini haya ndiyo mawazo yangu: Mungu Ahusiki na dhambi, Ahusiki na mwili, Anahusika na roho. Hivyo, mtu anapofariki mwili unabaki duniani lakini roho inarudi kwa Mungu; kwani Yeye ndiye aliyeitengeneza na kuiweka katika moyo wa mtu. Mimi na wewe ni viumbe vyenye thamani kubwa sana mbele za Mwenyezi Mungu; mapenzi Yake kwetu hayana masharti yoyote. Hainiingii akilini (hata kidogo) kumtesa mtu unayempenda kiasi hicho milele, wakati uwezo wa kumwokoa unao.”

Tags : Adamu Na Hawa Almighty God Body God Him Human S Heart Labour Mapenzi Yake Kwetu Mimi Na Wewe Mtu Mungu Mwili Our First Parents Soul To Die Tunazaliwa Unconditional Wazazi Wetu Wa Kwanza Yeye

16. “One of the crafty tricks Satan plays is to guide a person safely on the wrong path. When your safety is the priority, you may be on the wrong path but may not know.”

Tags : Bad Ideas Change Direction Change Position Craft Crafty Devil Direct Direction Enemy Evil Food For Thought Israelmore Ayivor Magic Priority Right Path Risk Safe Safety Satan Take The Risk Tricks Wrong Path
Source : Daily Drive 365

17. “Zeena's first published sermon at 7 years old. From “The Cloven Hoof” periodical, 1970, San Francisco, CA, USA.:“The question, 'What is the difference between God and Satan?,' was put to Zeena LaVey, seven-year-old daughter of the High Priest. Her answer was...'SATAN MADE THE ROSE AND GOD MADE THE THORNS.”

Tags : Child Prophets Children Of Celebrities Gnosticism God Religion And Children Satan Spirituality
Author : Zeena Schreck
Source : Demons of the Flesh: The Complete Guide to Left Hand Path Sex Magic

18. “Realizing the seriously ruthless, venomous habits and agendas of evil always instills a more fierce passion and longing for a closer God. Men, out of pride, may claim their own authorities over what constitutes good and evil; they may self-proclaim a keen knowledge of subjective morality through religion or science. But that is only if they are acknowledging the work of evil as a cartoon-like, petty little rain cloud in the sky that merely wants to dampen one's spirits. On the contrary, a man could be without a doubt lit with the strength, the peace, and the knowledge of the gods, his gods, but when or if the devils grow weary in unsuccessful attempts to torment him, they begin tormenting his loved ones, or, if not his loved ones, anyone who may attempt to grasp his philosophies. No matter how godly he may become, God is, in the end, his only hope and his only grace for the pressures built around him - it is left up to a higher authority and a more solid peace and a wider love to eclipse not just one's own evils but all evils for goodness to ultimately matter. If all men were gods, each being would dwell in a separate prison cell, hopeless, before finally imploding into nothingness.”

Tags : Angels Bad Badness Demons Devil Ego Evil Faith God Goodness Hope Hopelessness Humility Love Mercy Peace Philosophy Pride Prison Religion Satan Science Security Spirit Realm Spirits Spiritual
Author : Criss Jami
Source : Killosophy

19. “I have become intoxicated again.You are such a potent wine, my friend.To escape your withdrawal effects,tomorrow I will drink in excess.Alas, why make me love?I was aware, conscious, and sensible before.I am ill by cause of this illusion.The devil plays tricks on me more and more.I was a harp you immaculately plucked at will.Your score, the nightingale song withinnotes composed to imprison and bear me wings.Oh, if only they could hear how it sings!I am now beyond parched.My strings left untouched.You are no longer an oasis, my friend,but a mirage soon coming to an end.”

Tags : Boyfriend Breakup Breakup Poem Conscious Devil Drunk Girlfriend Harp Heartbreak Poem Ill Imprison Kamand Kojouri Kojouri Love Poem Loved Loving Move On Nightingale Pluck Potent Remember Sensible Strings Trick Wine Withdrawal

20. “Boredom is the Devil's delight.”

Tags : Bored Boredom Boredom And Attitude Boredom Quotes Devil Devil Quotes Enemy Enemy Quotes Happiness Happiness Advice Happiness Quotes Idleness Idleness Quote Motivational Speaker Positive Attitude Positive Thinking Positive Thoughts Satan
Source : The Happy Lady

21. “Nikki "Brandon's never hurt anyone. He's competely sweet and adorable."I choked a little on the sip of sparkling water I'k just swallowed. If Brandon was sweet and adorable, I was Satan's bride.”

Tags : Adorable Satan Satan S Bride Sweet
Author : Meg Cabot

22. “33. Satan will attempt to offer you whatever you hunger for, whether it be money, power, sex, or prestige. But Jesus said, “Blessed are those who hunger and thirst for righteousness” (Matthew 5:6).”

Tags : And Attempt Blessed But For Hunger It Jesus Matthew Money Or Power Prestige Righteousness Said Satan Thirst Those To Whatever Whether Who You
Source : Life on the Edge: The Next Generation's Guide to a Meaningful Future

23. “Shetani alikuwa kiumbe mzuri kuliko wote mbinguni na ulimwenguni. Mungu alimpendelea. Alikuwa mzuri kuliko malaika wote na alikuwa na nguvu kuliko kiumbe mwingine yoyote yule aliyeumbwa na Mungu, akiwemo binadamu. Lakini alipotupwa kutoka mbinguni kuja duniani kama Adamu na Hawa walivyotupwa kutoka bustanini kuja duniani, Shetani alipoteza sifa yake. Alipoteza sifa yake kwa sababu ya dhambi aliyoitenda, dhambi ya kiburi, na kwa sababu ya kuwa mbali na utukufu wa mbinguni. Badala ya kuwa kiumbe mzuri kuliko wote, Shetani akawa kiumbe mbaya kuliko wote. Mungu akaahidi kutokumsamehe, kwa sababu yeye ndiye kiumbe wa kwanza kutenda dhambi mbinguni na ulimwenguni, kwani hakushawishiwa na mtu kumuasi Mungu.”

Tags : Adam And Eve Angels Binadamu Bustanini Dhambi Ya Kiburi Disobeying God Duniani God Heaven Heavenly Glory Kiumbe Mbaya Kiumbe Mzuri Kumuasi Mungu Malaika Mbinguni Mungu Reputation Satan Shetani Sifa Sin The Garden The World Ulimwenguni Utukufu Wa Mbinguni

24. “If money’s the god people worship, I’d rather go worship the devil instead.”

Tags : Bromance Commercialism Core Core Of The Soul Core Values Devil God Humor Humour Job Materialism Mm Rat Race Religion Rockstar Sarcasm Sarcastic Sarcastic Humor Sarcastic Quotes Satan Society Work Working Worship Yaoi
Author : Jess C. Scott
Source : Rockstar

25. “There is no difference between ancient and modern paganism. Christianity has five gods: three that band together against one who apparently has managed to stand his ground for millennia, and a mother of god who is worshiped at the same level as the other members of the quadrinity”

Tags : Belief Belief In God Belief System Beliefs Quotes Believer Christian Living Christian Theology Christianity Faith Devil Worship Faith Quotes Faith Vs Reason Fear Of God God Goddess Pagan Pagan Gods Pagan Idols Pagan Whispers Paganism Quotes Quadrinity Satan Worship Spirituality Vs Religion Trinity Virgin Mary
Source : Pearls Of Eternity

26. “The only way we can eliminate despots in this world, is not to be peaceful about it, for that has been the case for many people that has caused the upheaval of such tyranny, nor we should turn the other way, but we must take appropriate actions to eliminate the thriving forces of such darkness in our world.”

Tags : Action Bad Darkness Evil Force Outcome People Satan Tyranny Upheaval World

27. “The devil's happy when the critics run you off.”

Tags : Boldness Certainty Confidence Cowardice Criticism Critics Determination Devil Fear Happiness Happy Judgment Perseverance Persistence Ridicule Satan Scrutiny Standing Your Ground Uplifting
Author : Criss Jami
Source : Venus in Arms

28. “When you are posessed by evil spirits, it is crafty manipulations that you follow; but when you are posessed by the Holy Spirit of God, it is wise discretions you pursue!”

Tags : Believe In Jesus Believe In The Holy Spirit Christ Christian Craft Crafty Deceive Decisions Devil Evangelism Food For Thought Holy Spirit Jesus Conquer The Devil Lied Manipulations Message Of God Preaching Pursue Satan Satanic Influence Sermon The Truth The Way The Truth And The Life To Kil To Steal And To Destroy Wisdom Worship

29. “Consequently, if you believe God made Satan, you must realize that all Satan's power comes from God and so that Satan is simply God's child, and that we are God's children also. There are no children of Satan, really.”

Tags : Logic Satan Vampire
Author : Anne Rice
Source : Interview with the Vampire

30. “Perhaps it is true that, by some definitions, Satan is more religious than God. Many of the particularly proud sinners are deceived into thinking that Satan is anti-religious, that he likes seeing people do immoral things simply because he likes immoral things. Doubtful; Satan likes for people to do immoral things so that he can blame them for doing immoral things. The Father of Lies laughs not with his teammates, but at them.”

Tags : Accusation Accuser Anti Religious Apologetics Blame Deception Devil Evil Father Of Lies Fault God Good Hypocrisy Immoral Incrimination Legalism Lies Lucifer Moral Pride Religious Satan Sin Sinners Teammates Theology
Author : Criss Jami

31. “Satan is so much more in earnest than we are--he buys up the opportunity while we are wondering how much it will cost.”

Tags : Christian Living Satan

32. “Never forget that there are only two philosophies to rule your life: the one of the cross, which starts with the fast and ends with the feast. The other of Satan, which starts with the feast and ends with the headache.”

Tags : Catholicism Christianity God Jesus Christ Philosophy Satan
Source : Seven Words of Jesus and Mary: Lessons from Cana and Calvary

33. “Now, now my good man, this is no time to be making enemies."(Voltaire on his deathbed in response to a priest asking him that he renounce Satan.)”

Tags : Deathbed Enemies Satan
Author : Voltaire

34. “Everything will turn out right, the world is built on that.”

Tags : Humor Inspirational Satan
Source : The Master and Margarita

35. “There's a big difference on being wise and being crafty. The former is the attribute of God, and the latter is that of Satan.”

Tags : Attribute Attribution Bad Character Crafty Demon Devil Enemy Evil Fiend Fiendish Fox God Image Inhumanity Michael Bassey Johnson Resemblance Satan Villian Wicked Wisdom Wise Witchcraft

36. “Why is Santa an anagram for Satan? I mean, besides the fact that both have the same amounts of the same letters. Just consider the many other similarities between the two figures: both of them are red, both of them like to laugh, both of them give presents to children and both of them are kings of an ungodly underworld of unspeakable horror and suffering. Coincidence? I THINK NOT.”

Tags : Coincidence Humor Santa Satan
Author : Sam Logan

37. “That there is a Devil, is a thing doubted by none but such as are under the influences of the Devil.”

Tags : Devil Satan Witchcraft
Author : Cotton Mather
Source : On Witchcraft

38. “Also another time she had wakened in dead of night, thinking that something touched her, and when she looked she saw that a black scaly tail, tufted with flame at the end, like a fiend's, had switched across her and lay there burning the covers. And when she turned shrieking, to see what manner of thing lay beside her in the bed, she was at first reassured by sight of her husband's face, then saw, to her horror, that horns had risen, black and pointed, from his forehead. After that she screamed again and remembered nothing until Joseph was shaking her awake, and there were neither horns nor tail to be seen. Nor were the bedclothes scorched.”

Tags : Demons Devil Satan Witchcraft
Source : Witch House

39. “Considering the notion that the spiritual battlefield is infinitely greater than the physical, perhaps God is more willing to bless with a sort of divine ecstasy those who see the devil as the enemy rather than those who see other people as the enemies.”

Tags : Bless Compassion Demon Devil Divine Ecstasy Enemy Love People Physical Satan Sin Spirit Spirit Realm Spirituality Understanding War
Author : Criss Jami
Source : Killosophy

40. “You don't need Satan to explain the evil in the world. He is not the creator of the universe”

Tags : Barbarity Cruel People Devils Advocate Evil Man Evil Men Evil People Evil Words Evilness Evils Faith In God Faith Quotes Faith Reason Faith Vs Reason Faithfulness Good Vs Evil Inhumanity Iniquitious Iniquity Religion Spirituality Religion Vs Science Religious Satan Wicked Intensions Wicked People
Source : The Great Pearl of Wisdom

41. “Roots cannot grow into trees if there are no supernatural elements in the soil. Man cannot grow wealthy and famous if he doesn't contribute to either, the good or evil.”

Tags : Appease Contribution Crude Deity Fame Forces Forces Of Darkness God Gods Good And Evil Hell Honour Infernal Inferno Messages Michael Bassey Johnson Reflection Roots Sacrifice Satan Sowing Seeds Supernatural Trees Tribute Wicked

42. “Maombi yako yasipojibiwa usikate tamaa, Mungu alishakusikia na tayari alishaandaa malaika wa kukuletea jibu. Jibu wakati mwingine huchelewa kufika kwa sababu ya nguvu za giza. Usiwe na haraka, muda wako ukifika utajibiwa.”

Tags : Angel Answer Answered Prayer Answered Prayers Belteshazzar Commander Daniel Darkness Devil Don T Give Up Faith Forces Of Darkness God Humble King Of Persia Message Michael Perserverance Persian Kingdom Prayers Satan Spritualism Tigris River

43. “You can't compare any book on earth to that which God has created. It has visionless humans as flat characters and those with vision as round characters. It has lucifer as the antagonist and himself as the protagonist. The setting is designed with living creatures and plants to give verisimilitude. It is the only book on earth that has no extremity”

Tags : Abundance Anger Astrology Aura Authority Blue Care Comparison Conqueror Creation Eternal Greatness Healing Hope Invisible Powers Jesus Maker Making Moon Powers Stars Story Transcendentalist Trust

44. “Satan wants you to believe that you don't have a choice in the matter. You can't be happy until things go the way that you want them to. Once you have the perfect marriage, your finances under control, a better job, or a nicer home - then you'll be happy. LIES, LIES, LIES. You will never be happy until you make the decision to do so.”

Tags : Adversary Choice Choice And Attitude Deception Free Agency Happiness Happiness Advice Happiness Quotes Lies Lies We Tell Ourselves Satan Will
Source : The Happy Lady

45. “Biggest tragedy of life is when God ask us to glorify Him for our sakes but we choose to glorify self for satan's good.”

Tags : Arrogance Arrogance Quotes Egocentrism Glory Of God Glory Of Life Glory Of One God God S Grace God S Love God S Will Hope Joyful Living Life Love Religion Satan Self Centeredness Self Love Self Motivation Spirituality Tragedy Tragedy Quotes Truth Ultimate Answer Ultimate Purpose Of Life Writing
Author : indonesia123

46. “When we live holy we will glorify self but when we glorify God we will live holy”

Tags : Arrogance Ego Egocentrism Glorifying God Glory Of God Glory Of Life Glory Of One God Holy Hope Irony Of Life Joy Of Life Life Is A Choice Living Holy Motivational Pride Self Centeredness Self Love Self Motivation Spirituality Tragedy Of Life Tragedy Quotes Ultimate Answer Ultimate Purpose Of Life Wisdom
Author : indonesia123

47. “My point is that Satan uses our keenest appetites to tempt us.”

Tags : Appetites Keenest Our Satan Tempt Us Uses

48. “16. Christians should never consult astrologers, psychics, or those who practice witchcraft (see Isaiah 47:13-14). They are usually phonies who only pretend to have extrasensory powers. But in some cases, they are working in cooperation with Satan. Rather than tamper with this evil world, the one true God wants us to bring our needs, problems, and decisions to Him. He has promised to lead us into all truth (see John 8:32).”

Tags : But Cooperation Evil Has Have In Into Lead Powers Psychics Some Tamper This True Truth Usually Witchcraft
Source : Life on the Edge: The Next Generation's Guide to a Meaningful Future

49. “Denial returned, like a nagging cough you can never quite shake. Actually, it was always close at hand, and even though "satanic ritual abuse" did describe what had happened to me when I was a child. the concept was so foreign and so horrific that some part of me still wanted to stay in denial.Devil worship dominated my childhood. That was undeniable, even if it was still nearly impossible to contemplate. Both of my parents and any number of their friends, as well as "respected" members of our community, had worshipped Satan.I pushed the notion aside with all the power I could muster. I kept thinking to myself that it was ridiculous and impossible.p157”

Tags : Awareness Child Abuse Consciousness Denial Derealization Devil Devil Worship Dissociation Dissociative Dissociative Identity Disorder Horrific Multiple Personality Multiplicity Personality Presence Ritual Abuse Satan Satanic Ritual Abuse
Author : Suzie Burke
Source : Wholeness: My Healing Journey from Ritual Abuse

50. “It is wonderful how much time good people spend fighting the devil. If they would only expend the same amount of energy loving their fellow men, the devil would die in his own tracks of ennui.”

Tags : Church Devil Ennui Kindness Love Loving Religion Satan
Author : Helen Keller
Source : The Story of My Life

51. “Any halfway clever devil would decorate the highway to Hell as beautiful as possible.”

Tags : Aesthetic Appeal Appearance Deceit Demons Devil Dishonesty Emotions Fake False Prophet Falsehood Front Good Judgment Gospel Honesty Lies Lure Path Pleasure Prosperity Trust Wisdom
Author : Criss Jami
Source : Healology

52. “Kikwazo kikubwa cha kwenda mbinguni ni kifo. Kikwazo kikubwa cha kwenda ahera ni uzima wa milele. Kikwazo kikubwa cha kwenda mbinguni ni Shetani. Kikwazo kikubwa cha kwenda ahera ni Yesu Kristo. Yesu Kristo ni njia iliyo huru ya kwenda mbinguni. Shetani ni njia iliyo huru ya kwenda ahera.”

Tags : Ahera Barrier Death Everlasting Life Free Way Heaven Hell Jesus Christ Kifo Kikwazo Mbinguni Njia Njia Huru Satan Shetani Uzima Wa Milele Way Yesu Kristo

53. “Darkness is just light turned inside out.”

Tags : Beezlebub Dark Inside Light Out Satan
Author : Beelzebub

54. “Those acidic insults being poured down on you are found in satan's gallons! Watch those who tackle you for you to fall down; watch them closely. They are wearing the booths Satan invented! Don't attack the people; attack the one who sponsors them!”

Tags : Acid Acidic Booth Close Closely Devil Fall Fall Down Food For Thought Gallons Harmful Insult Insults Israelmore Ayivor Mockery Pour Ridicule Satan Satani Shoes Tackle Watch Wearing
Source : The Great Hand Book of Quotes

55. “If Satan really wanted to face Jesus Christ in a battle, he will be facilitating the End of the Age by helping to spread the gospel to the whole world. This must be fulfilled for the End to come. Matthew 24:14”

Tags : Battle Bible Fulfilled God Gospel Help Holy Spirit Jesus Christ Preach Satan The Earth The End Of The Age
Author : Felix Wantang
Source : God's Blueprint of the Holy Bible: Volume 2

56. “Satan and his demons have always deceived rebellious people to attack The Bible for The Word exposes satan as "the wicked one".”

Tags : Exposes Satan Satan The Bible The Wicked One

57. “Maana halisi ya falsafa ya 'Nitakuwa tayari kufungwa kwa ajili ya matatizo ya watu', au Falsafa ya Kufungwa, ni uvutano mkubwa uliopo kati ya Roho Mtakatifu na Roho wa Shetani kwa sisi wanadamu wote. Jambo lolote baya limtokealo mwanadamu husababishwa na Shetani na si Mungu na watu hupata matatizo kwa sababu ya kudharau miito ya mioyo yao wenyewe, au kudharau kile Roho Mtakatifu anachowambia. Unaweza kuvunja sheria kwa manufaa ya wengi kwani mibaraka haikosi maadui. Ukifungwa kwa kuvunja sheria kwa ajili ya manufaa ya wengi watu watakulaani lakini Mungu atakubariki. Kwa nguvu ya uwezo wa Roho Mtakatifu Mungu atamshinda Shetani kwa niaba yako. Tukijifunza namna ya kuwasiliana na Roho Mtakatifu hatutapata matatizo kwani Mungu anataka tuishi kwa amani katika siku zote alizotupangia, licha ya damu yetu kuwa chafu. Mtu anapokufa kwa mfano, Roho wa Shetani amemshinda Roho Mtakatifu na Roho Mtakatifu hatalipendi hilo kwa niaba ya Mungu. Ikitokea mtu akayashinda majaribu ya Shetani katika kipindi ambacho watu wote wameyashindwa; mtu huyo amebarikiwa na Mungu, ili aitumie mibaraka hiyo kuwaepusha wenzake na roho mbaya wa Shetani. Nikisema 'Kwa nguvu ya uwezo wa Roho Mtakatifu Mungu atamshinda Shetani kwa niaba yako' namaanisha, Roho Mtakatifu ana uwezo wake na Roho wa Shetani ana uwezo wake pia. Ukimshinda Roho wa Shetani uwezo wa Roho Mtakatifu umekuwa mkubwa kuliko uwezo wa Roho wa Shetani, na ukishindwa kumtii Roho Mtakatifu uwezo wa Roho wa Shetani umekuwa mkubwa kuliko uwezo wa Roho Mtakatifu, ilhali uwezo wa Mungu ni mkubwa kuliko wa Roho Mtakatifu na wa Roho wa Shetani kwa pamoja. Mungu humtumia Roho Mtakatifu kumlindia watoto wake ambao ni sisi dhidi ya Shetani … Kila akifanyacho Roho Mtakatifu hapa duniani ni kwa niaba ya Mungu, na tukimtii Roho Mtakatifu Mungu atamshinda Shetani kwa niaba yetu. Mtu anapofungwa kwa kutetea maslahi ya umma wewe unayemfunga umemtii Roho wa Shetani. Yule anayefungwa amemtii Roho Mtakatifu maana amebarikiwa, na mibaraka haikosi maadui.”

Tags : Allegiance Blood Communication Curse Death Devil Enemies Enock God Heroism Holy Spirit Humans Jail Law Man Obedience Obeyance People Protection Public Sacrifice Satan Society Temptations

58. “Praise be to Allah, who revealed the Book, controls the clouds, defeats factionalism, and says in His Book: 'But when the forbidden months are past, then fight and slay the pagans wherever ye find them, seize them, beleaguer them, and lie in wait for them in every stratagem (of war)'; and peace be upon our Prophet, Muhammad Bin-'Abdallah, who said: I have been sent with the sword between my hands to ensure that no one but Allah is worshipped, Allah who put my livelihood under the shadow of my spear and who inflicts humiliation and scorn on those who disobey my orders....All these crimes and sins committed by the Americans are a clear declaration of war on Allah, his messenger, and Muslims. And ulema have throughout Islamic history unanimously agreed that the jihad is an individual duty if the enemy destroys the Muslim countries. This was revealed by Imam Bin-Qadamah in 'Al- Mughni,' Imam al-Kisa'i in 'Al-Bada'i,' al-Qurtubi in his interpretation, and the shaykh of al-Islam in his books, where he said: 'As for the fighting to repulse [an enemy], it is aimed at defending sanctity and religion, and it is a duty as agreed [by the ulema]. Nothing is more sacred than belief except repulsing an enemy who is attacking religion and life.'On that basis, and in compliance with Allah's order, we issue the following fatwa to all Muslims:The ruling to kill the Americans and their allies -- civilians and military -- is an individual duty for every Muslim who can do it in any country in which it is possible to do it, in order to liberate the al-Aqsa Mosque and the holy mosque [Mecca] from their grip, and in order for their armies to move out of all the lands of Islam, defeated and unable to threaten any Muslim. This is in accordance with the words of Almighty Allah, 'and fight the pagans all together as they fight you all together,' and 'fight them until there is no more tumult or oppression, and there prevail justice and faith in Allah.'...We -- with Allah's help -- call on every Muslim who believes in Allah and wishes to be rewarded to comply with Allah's order to kill the Americans and plunder their money wherever and whenever they find it. We also call on Muslim ulema, leaders, youths, and soldiers to launch the raid on Satan's U.S. troops and the devil's supporters allying with them, and to displace those who are behind them so that they may learn a lesson....Almighty Allah also says: 'O ye who believe, what is the matter with you, that when ye are asked to go forth in the cause of Allah, ye cling so heavily to the earth! Do ye prefer the life of this world to the hereafter? But little is the comfort of this life, as compared with the hereafter. Unless ye go forth, He will punish you with a grievous penalty, and put others in your place; but Him ye would not harm in the least. For Allah hath power over all things.'Almighty Allah also says: 'So lose no heart, nor fall into despair. For ye must gain mastery if ye are true in faith.'[World Islamic Front Statement, 23 February 1998]”

Tags : Allah Almighty American Americans Civilization Devil Duty Fatwa Islam Mecca Muslim Muslims Satan Superstition Terrorism The Devil

59. “This unhoused, exiled Satan was perhaps the heavenly patron of all exiles, all unhoused people, all those who were torn from their place and left floating, half-this, half-that, denied the rooted person's comforting, defining sense of having solid ground beneath their feet.”

Tags : Exile Homelessness Immigrants Rootedness Satan
Source : Joseph Anton: A Memoir

60. “Shetani hawezi kusoma ndani ya mioyo ya wanadamu mpaka wanadamu wenyewe wamwonyeshe. Ukionyesha tamaa ya ngono, Shetani atakupa ngono. Ukionyesha tamaa ya ulevi, Shetani atakupa ulevi. Ukionyesha tamaa ya wizi, Shetani atakupa wizi. Ukionyesha tamaa ya chuki, Shetani atakupa chuki. Ukionyesha tamaa ya upendo, Mungu atakupa upendo. Kama kuna ubishi kati ya moyo wako na akili yako, fuata moyo wako.”

Tags : Akili Contention Desire Of Alcoholism Desire Of Love Desire Of Theft Follow Your Heart God Heart Hearts Humans Mind Mioyo Moyo Mungu Satan Sexual Desire Shetani Tamaa Ya Chuki Tamaa Ya Ngono Tamaa Ya Ulevi Tamaa Ya Upendo Tamaa Ya Wizi Ubishi Wanadamu

61. “To get what we want we must be subtle as snakes; more deadly, more cunning, more patient, more mean. Think of the serpent, how it slithers through the garden. It's such a beautiful creature, slow and delicate, rarely seen but effective, low, and not loved, but gloriously efficient! The serpent is now our model; we must pattern our work after him. So go to your old friends and stand by their sides. Pretend you want to help them while whispering deceits in their ears. Only lie when you have to. Speak the truth when you can; for the truth, once it's twisted, is the most effective tool we have. Coat your lies with enough truth, and they will swallow it down.Now listen to me, people, for this is the key - evil can be twisted into virtue if you phrase it just right. Any vice is acceptable if you cloak it as an issue of freedom. Any immorality is worth fighting for it you tell them they are fighting for choice, if you wrap it in the mantle of privacy and freedom. So take their moral agency and turn it on them. But be patient. . . be patient. . . it takes time to turn the truth upside down.”

Tags : Free Agency Lies Satan Truth
Author : Chris Stewart

62. “My belief is that, morally, God and Satan are vaguely on the same page. According to the common understanding of Satan's origins, holiness must be in his blood: but a corrupted formula. The vital difference is that God is willing to offer grace for our sins; he delights in grace. God is the one and only holy and just punisher of sin, yes, but that is partly so because punishment for the sake of punishment is not something he loves. Whereas Satan, as the accuser, and as it is written, actually seeks God's permission to punish; he, being a seasoned legalist, delights in finding wrongs and will defy his own morality just to expose immorality. This is why both the anti-religious soul and the violently religious soul are, whether consciously or unconsciously, and sadly enough, glorifying their biggest hater: Satan is not only a lawless lover of punishing lawlessness, but also the greatest theologian of us all. He loves wickedness, but only because he loves punishing wickedness.”

Tags : Angel Angels And Demons Anti Theism Atheism Corruption Damnation Discernment Discipline Evil Fallen Father Of Lies Formula Grace Judgment Justice Legalism Liar Lucifer Mercy Origin Permission Redemption Rumors Salvation Satan Slander Theism Theology Wickedness Wrath
Author : Criss Jami
Source : Healology

63. “When you are DOWN for satan, you'll be LOADED with sin... and you'll DOWNLOAD failure! You and I can't be part of that mess!”

Tags : Down Download Fail Failure Food For Thought Israelmore Ayivor Loaded Mess Righteousness Salvation Satan Sin Sinful
Source : The Great Hand Book of Quotes

64. “Mungu hakutuumba ili tuwe roboti, ambayo hufanya kazi kama ilivyoelekezwa. Alituumba ili tuwe huru. Yaani, tuwe na uwezo wa kuchagua mema au mabaya – ndiyo maana akaweka Mti wa Maarifa ya Mema na Mabaya katika Bustani ya Edeni – ndiyo maana akamtuma Shetani kuwajaribu Adamu na Hawa, wazazi wetu wa kwanza.”

Tags : Bustani Ya Edeni Capacity Evil Free Garden Of Eden God Good Huru Mabaya Mema Mti Wa Maarifa Ya Mema Na Mabaya Mungu Our First Parents Parents Robot Roboti Satan Shetani Uwezo Wazazi Wazazi Wetu Wa Kwanza

65. “Shetani hana uwezo wa kupandikiza chuki au upendo au kitu chochote ndani ya moyo wa mtu, bila mtu mwenyewe kupenda.”

Tags : Capacity Chuki Hatred Heart Kupandikiza Kupenda Like Love Moyo Mtu Person Plant Satan Shetani Upendo Uwezo

66. “Hasanati ni matendo mema. Mema yanatoka kwa Mungu. Mabaya yanatoka kwa Shetani. Mke mwema anatoka kwa Mungu. Mke mbaya anatoka kwa Shetani. Mke mwema ana hekima na busara, ana maadili na tabia njema, ana utu na uchapakazi, ana wema na upendo, na ana aibu kwa wanaume.”

Tags : Aibu Bad Wife Busara Ethics Evil Goodness Hasanati Hekima Humanity Maadili Mabaya Matendo Mema Mema Men Satan Shame Shetani Tabia Njema Uchapakazi Upendo Wema

67. “Shahidi mwaminifu na wa kweli anayajua mambo yetu yote tangu kuumbwa hadi mwisho wa dunia yetu. Kwa hiyo, ni kweli unabii lazima utimie. Mungu anataka tuwe na amani ndani ya mioyo yetu lakini anajua si jambo rahisi kwa sababu ya hila za Shetani. Shetani asingekuwepo amani ingekuwepo; watakatifu wasingekuwepo, dunia isingekuwepo. Lakini mlango wa rehema bado haujafungwa. Bado tuna uhuru wa kuchagua mema dhidi ya mabaya.”

Tags : Amani Dunia Faithful God Kweli Mabaya Mema Mungu Mwaminifu Ndani Ya Mioyo Yetu Peace Shahidi Shahidi Mwaminifu Na Wa Kweli Shetani Si Jambo Rahisi Since Creation Tangu Kuumbwa The Faithful And True Witness True Uhuru

68. “Shetani anaogopa viumbe saba tu hapa duniani na huko mbinguni ukimwondoa Mungu, ambaye anaogopwa na kila kiumbe: Malaika Mikaeli, Malaika Gabrieli, Malaika Rafaeli, Malaika Urieli, Malaika Selafieli, Malaika Ragueli, na Malaika Barakieli, ambao ni malaika wakuu; na tukio ambalo Shetani analiogopa zaidi ni tukio la kurudi kwa Yesu kwa mara ya pili ambalo limekaribia sana, na atafanya kila atakachoweza kabla ya tukio hilo kuchukua roho zetu. Lengo la Shetani ni kuua kila mtu duniani kumkomoa Mungu na malaika wakuu na kutupeleka kuzimu. Lakini atashindwa kwa jina la Yesu.”

Tags : Angel Gabriel Angel Michael Angel Raphael Angels Creature Duniani God Heaven Hell In The Name Of Jesus Kiumbe Malaika Barakieli Malaika Urieli Malaika Wakuu Mbinguni Mungu Satan Seven Creatures Shetani The World Viumbe Saba

69. “I won't be stuck in traffic 'til I see how rugged my path isAnd right now I'm loving how fast my troubles are fastingNo they don't bother me oh realizing I'm psychopathicA wild beast, baby I'm gladly running afterYes a thing called peace outlasting any madnessThe devil fears me oh he's feelingLike a fragment of a fractionNo he won't come near me'Cause his hat trick's out of practice”

Tags : Clever Craziness Devil Emotions Fear Happiness Intimidation Joy Love Madness Pain Peace Poem Poetry Psychopath Satan Songwriting Traffic Trickery Troubles Victory Witty
Author : Criss Jami
Source : Venus in Arms

70. “Pape Satan, Pape Satan, Aleppe!”

Tags : Dante Dante Alighieri Hell Pluto Satan
Source : Inferno

71. “God would prefer us all to be united than divided. The devil would prefer us all to be divided than united. God prefers the man who loves than the one who hates. The devil prefers the man who hates than the one who loves.”

Tags : Brotherhood Brothers Devil Divide Divided Earth Citizen Global Citizen Hates Humanity Humankind Justice Love Loving Mankind Peace People Satan Spirituality Truth United Universal Love World Citizen
Author : Suzy Kassem
Source : Rise Up and Salute the Sun: The Writings of Suzy Kassem

72. “He paused, twisting his goatee, considering the law in Deuteronomy that forbade clothes with mixed fibers. A problematic bit of Scripture. A matter that required thought. "Only the devil wants man to have a wide range of lightweight and comfortable styles to choose from," he murmured at last, trying out a new proverb. "Although there may be no forgiveness for polyester. On this one matter, Satan and the Lord are in agreement.”

Tags : Clothes Deuteronomy Devil God Polyester Proverb Satan
Author : Joe Hill
Source : Horns

73. “Radiation has properties of both God and Satan. Like God as the correct exposures give excellent health. Like Satan because too little or too much will make you sick and may lead to disease and premature death.”

Tags : Correct Death Disease Excellent Exposures God Health Lead Little Make May Much Premature Properties Radiation Radiation Effects Satan Sick Too
Author : Steven Magee

74. “Awake, arise or be for ever fall’n.”

Tags : Inspirational Lucifer Rebellion Revolt Satan
Author : John Milton
Source : Paradise Lost

75. “Angels are good not simply because they see bad as bad, but also because they see bad as corny.”

Tags : Angels And Demons Apologetics Bad Demons Devil Ego Experience Fear Fearless Funny But True Goodness Humility Humor Immaturity Laughter Mockery Perception Perspective Pride Religion Righteousness Satan Sense Of Humor Silly Spiritual Vanity Wisdom Youthfulness
Author : Criss Jami
Source : Healology

76. “More people have died in the name of religion than any other cause on earth. Is massacring God's creations really serving God - or the devil? And what father would want to see his children constantly divided and fighting? What God would allow a single human life to be sacrificed for monetary gain? Again, the Creator or the devil?”

Tags : Blood Children Conscience Conscience Quotes Corporations Devil Died Dying Earth Greed Hate Human Life Monetary Gain Peace Profit Religion Religious Satan Satanism War
Author : Suzy Kassem
Source : Rise Up and Salute the Sun: The Writings of Suzy Kassem

77. “The devil may not be interested in preventing you from knowing the undone job. What he may do is to make you think it’s somebody’s job and not yours.”

Tags : Devil Enemy Evil Food For Thought Irresponsibility Irresponsible Israelmore Ayivor Job Satan Satanic Influence
Source : Daily Drive 365

78. “Bonifác Strumm nevěřil přespříliš v boha, neviděl ho v sobě ani v jiných. V Satana věřil spíše; připadal mu pravděpodobnější.”

Tags : Czech Literature Faith Satan Víra
Author : Viktor Dyk

79. “The world is a busy place filled with many busy businesses, both the Godly and the ungodly. It means before you go on to accept any activity or event that comes into the world, you must weigh its Values, examine the Virtues, listen to Views and then you give your Verdict. Satan is not wise; he is just crafty!”

Tags : Action Business Busy Body Carnality Christ Craftiness Crafty Examine God God S Work Godly Israelmore Ayivor Jesus Jesus Christ Trickish Ungodly Virtue Weigh World Worldiness

80. “Oh Satan you're a wily one.”

Tags : Cunning Intelligence Satan

81. “To be honest, one can only feel glad that so many modern iconoclasts consider Christianity to be full of exceptionally hypocritical, religious zealots - it's biblically accurate and a prophecy fulfilled. The old smoke screen is one of Satan's favorite tricks. He conceals the authentic. He has a persistent strategy of targeting those who remind him of Christianity because he fears those who remind him of Christ.”

Tags : Apologetics Bigotry Christ Christianity Fear Hypocrisy Iconoclasm Religion Satan Spiritual Strategy Trickery Zealot
Author : Criss Jami
Source : Killosophy

82. “The best way to easily identify a counterfeit currency is to have a full exposure to the original currency. If you don't know your true vision, any satanic vision can cross your way and you might not know it.”

Tags : Best Way Coins Counterfeit Cross Currency Dream Big Experience Expose Exposure Fake Food For Thought God Immitation Israelmore Ayivor Know Thyself Man Know Thyself Notes Original Reveal Satan Satanic Unknown Vision Way

83. “Man in his spiritual pride has exchanged God’s method of self-denial for Satan’s plan of self–improvement.”

Tags : God Satan Self Denial Self Improvement

84. “Hakuna maana yoyote kupambana na Shetani katika dunia hii ambapo yeye ndiye mtawala. Pambana na Shetani katika dunia ya kiroho ambapo Shetani hana nguvu yoyote dhidi ya Yesu Kristo.”

Tags : Dunia Dunia Ya Kiroho Fight Hakuna Maana Jesus Christ Kupambana Mtawala Nguvu No Sense Power Ruler Satan Shetani Spiritual World World Yesu Kristo

85. “Kutakuwepo na nguvu za hasi na chanya katika maisha yako kadiri utakavyoishi hapa duniani. Ukiruhusu mwili wako utawaliwe na hasi utakuwa hasi. Ukiruhusu mwili wako utawaliwe na chanya utakuwa chanya. Shetani hawezi kuona ndani ya moyo wako hadi wewe wenyewe umwonyeshe. Ukionyesha tamaa ya uzinzi atakupa uzinzi. Ukionyesha tamaa ya ulevi atakupa ulevi. Ukionyesha tamaa ya wizi atakupa wizi, na kadhalika. Kadiri utavyojitahidi kuwa chanya ndivyo utakavyozidi kuwa chanya; na kadiri utavyojitahidi kuwa hasi ndivyo utakavyozidi kuwa hasi. Usipambane na Shetani katika dunia hii ambapo yeye ndiye mtawala. Pambana na Shetani katika dunia ya kiroho ambapo Shetani hana nguvu yoyote dhidi ya Yesu Kristo.”

Tags : Body Desire Desire For Alcohol Desire For Stilling Dunia Ya Kiroho Hasi Heart Jesus Christ Lust Moyo Mtawala Mwili Negative Forces Nguvu Za Chanya Nguvu Za Hasi Positive Forces Ruler Shetani Spiritual World Tamaa Ya Ulevi Tamaa Ya Uzinzi Tamaa Ya Wizi World Yesu Kristo

86. “Never can true reconcilement grow where wounds of deadly hate have pierced so deep...”

Tags : Devil Lucifer Satan
Author : John Milton
Source : Paradise Lost

87. “We may not pay Satan reverence, for that would be indiscreet, but we can at least respect his talents.”

Tags : Satan
Author : Mark Twain

88. “Suppose neutral angels were able to talk, Yahweh and Lucifer – God and Satan, to use their popular titles – into settling out of court. What would be the terms of the compromise? Specifically, how would they divide the assets of their early kingdom?Would God be satisfied the loaves and fishes and itty-bitty thimbles of Communion wine, while Satan to have the red-eye gravy, eighteen-ounce New York Stakes, and buckets of chilled champagne? Would God really accept twice-a-month lovemaking for procreative purposes and give Satan the all night, no-holds-barred, nasty “can’t-get-enough-of-you” hot-as-hell-fucks?Think about it. Would Satan get New Orleans, Bangkok, and the French Riviera and God get Salt Lake City? Satan get ice hockey, God get horseshoes? God get bingo, Satan get stud poker? Satan get LSD; God, Prozac? God get Neil Simon; Satan Oscar Wilde?”

Tags : God Satan
Author : Tom Robbins

89. “When the late Pope John Paul II decided to place the woman so strangely known as “Mother” Teresa on the fast track for beatification, and thus to qualify her for eventual sainthood, the Vatican felt obliged to solicit my testimony and I thus spent several hours in a closed hearing room with a priest, a deacon, and a monsignor, no doubt making their day as I told off, as from a rosary, the frightful faults and crimes of the departed fanatic. In the course of this, I discovered that the pope during his tenure had surreptitiously abolished the famous office of “Devil’s Advocate,” in order to fast‐track still more of his many candidates for canonization. I can thus claim to be the only living person to have represented the Devil pro bono.”

Tags : Atheism Beatification Canonisation Deacons Devil Devil S Advocate Fanatacism Monsignors Mother Teresa Pope Pope John Paul Ii Priests Pro Bono Religion Sainthood Satan Testimony Vatican
Source : Hitch-22: A Memoir

90. “Satan prowls but he’s a lion on a leash”

Tags : Leash Lion Satan
Author : Ann Voskamp
Source : One Thousand Gifts: A Dare to Live Fully Right Where You Are

91. “It is Satan's constant effort to misrepresent the character of God, the nature of sin, and the real issues at stake in the great controversy. His sophistry lessens the obligation of the divine law and gives men license to sin. At the same time he causes them to cherish false conceptions of God so that they regard Him with fear and hate rather than with love. The cruelty inherent in his own character is attributed to the Creator; it is embodied in systems of religion and expressed in modes of worship.”

Tags : God Religion Satan Spiritual Warfare Worship
Source : Great Controversy: Between Christ and Satan

92. “When you is precious to God, you become important to Satan.”

Tags : Satan
Author : Ron Hall
Source : Same Kind of Different as Me

93. “Electricity for example was considered a very Satanic thing when it was first discovered and utilized.”

Tags : Electricity Satan Satanism
Author : Zeena Schreck

94. “What saddens me most is that some poor woman out there has to be Garth's wife. And his three children -- oh, his poor three children. What a despicable human being this guy is.”

Tags : Despicableness Satan

95. “God can allow you to pass through storms and get to your success. But what the devil loves to do is to make you not to realize it that the storm is over. He wishes to keep you in condemnation even at the time you have to feel liberated.”

Tags : Bishop Christ Condemn Devil Food For Thought Garden Of Eden Israelmore Ayivor Liberty Mind Pastor Perseverance Persevere Persist Persistence Redemption Reverend Salvation Satan Save Sin Storm Success Win

96. “The central feature of pride is enmity—enmity toward God and enmity toward our fellowmen. Enmity means “hatred toward, hostility to, or a state of opposition.” It is the power by which Satan wishes to reign over us.”

Tags : Enmity Fellowmen God Hate Hostility Opposition Power Pride Satan

97. “Those who flame up in anger against you; Satan gave them the fire to do so! Those who scratch your wound for it to pain you; Satan gave them the stick to do so! Don’t hate the people; hate the man who sponsor’s them~ satan!”

Tags : Anger Devil Evil Fire Flame Food For Thought Hate Isaelmore Ayivor Pain Painful People Satan Satanic Scratch Sponsor Stick Wound
Source : The Great Hand Book of Quotes

98. “A utopian system, when established by men, is likely to be synonymous with a dystopian depression. The only way for perfect peace by man is absolute control of all wrongs. Bully-cultures find this: with each and every mistake, another village idiot is shamed into nothingness and mindlessly shut down by the herd. This is a superficial peace made by force and by fear, one in which there is no freedom to breathe; and the reason it is impossible for man to maintain freedom and peace for everyone at the same time. Christ, on the other hand, transforms, instead of controls, by instilling his certain inner peace. This is the place where one realizes that only his holiness is and feels like true freedom, rather than like imprisonment, and, too, why Hell, I imagine, a magnified version of man's never-ending conflict between freedom and peace, would be the flesh's ultimate utopia - yet its ultimate regret.”

Tags : Battle Bully Chaos Conflict Control Culture Depression Devil Dictatorship Establishment Fear Force Holiness Inner Peace Peace Satan Society Superficiality Theology Transformation Tyranny Vanity War
Author : Criss Jami
Source : Healology

99. “...Or should you mourn the rapist, which I guess Christians mourn the people who kill them too.”

Tags : Bob Larson Left Hand Path Morality Satan Satanism

100. “What?' He cried, darting at him a look of fury: 'Dare you still implore the Eternal's mercy? Would you feign penitence, and again act an Hypocrite's part? Villain, resign your hopes of pardon. Thus I secure my prey!'As He said this, darting his talons into the Monk's shaven crown, He sprang with him from the rock. The Caves and mountains rang with Ambrosio's shrieks. The Daemon continued to soar aloft, till reaching a dreadful height, He released the sufferer. Headlong fell the Monk through the airy waste; The sharp point of a rock received him; and He rolled from precipice to precipice, till bruised and mangled He rested on the river's banks. Life still existed in his miserable frame: He attempted in vain to raise himself; His broken and dislocated limbs refused to perform their office, nor was He able to quit the spot where He had first fallen. The Sun now rose above the horizon; Its scorching beams darted full upon the head of the expiring Sinner. Myriads of insects were called forth by the warmth; They drank the blood which trickled from Ambrosio's wounds; He had no power to drive them from him, and they fastened upon his sores, darted their stings into his body, covered him with their multitudes, and inflicted on him tortures the most exquisite and insupportable. The Eagles of the rock tore his flesh piecemeal, and dug out his eyeballs with their crooked beaks. A burning thirst tormented him; He heard the river's murmur as it rolled beside him, but strove in vain to drag himself towards the sound. Blind, maimed, helpless, and despairing, venting his rage in blasphemy and curses, execrating his existence, yet dreading the arrival of death destined to yield him up to greater torments, six miserable days did the Villain languish. On the Seventh a violent storm arose: The winds in fury rent up rocks and forests: The sky was now black with clouds, now sheeted with fire: The rain fell in torrents; It swelled the stream; The waves overflowed their banks; They reached the spot where Ambrosio lay, and when they abated carried with them into the river the Corse of the despairing Monk.”

Tags : Death Gore Gothic Gothic Fiction Gothic Horror Hell Karma Retribution Satan The Sublime Torture
Author : Matthew Lewis

101. “Satan, on the contrary, is thin, ascetic and a fanatical devotee of logic. He reads Machiavelli, Ignatius of Loyola, Marx and Hegel; he is cold and unmerciful to mankind, out of a kind of mathematical mercifulness. He is damned always to do that which is most repugnant to him: to become a slaughterer, in order to abolish slaughtering, to sacrifice lambs so that no more lambs may be slaughtered, to whip people with knouts so that they may learn not to let themselves be whipped, to strip himself of every scruple in the name of a higher scrupulousness, and to challenge the hatred of mankind because of his love for it--an abstract and geometric love.”

Tags : Ethics Satan
Source : Darkness at Noon

102. “Everything Satan has to offer you is a collection of what Jesus rejected; it is the garbage bin of Jesus Christ. Matthew 4:1-17.”

Tags : Bin Collection Everything Garbage Holy Bible Holy Spirit Jesus Christ Matthew Offer Rejected Satan
Author : Felix Wantang
Source : God's Blueprint of the Holy Bible

103. “Shetani anatisha. Ana macho makubwa manane: macho ya serafi, macho ya mwanadamu, macho ya simba na macho ya tai, na ana mabawa makubwa sita yenye urefu wa futi sita mpaka nane kila moja. Ana rangi ya bluu, bluu iliyoiva, ambayo ni sehemu kubwa ya rangi ya kuzimu, na macho makubwa kama nguva wa Afrika. ‘Mtu’ wa namna hiyo akikwambia njoo nikupige kojoa kwanza ndiyo uende. Kukaa karibu na ‘mtu’ wa namna hiyo ni kujitafutia matatizo makubwa. Kuepukana naye, usiwe mkristo wa Shetani, usiwe mkristo wa kanisa, usiwe mkristo wa dini, kuwa Mkristo wa Yesu Kristo. Kwa maneno mengine, usiwe mkristo wa kufuata bendera, usiwe mkristo wa kinafiki – kuwa Mkristo wa kweli.”

Tags : Bendera Big Problems Bluu Iliyoiva Christian Christian Of The Church Christian Of The Devil Dark Blue Eight Big Eyes Futi Sita Hypocritical Christian Lion Eyes Mabawa Makubwa Sita Macho Makubwa Manane Macho Ya Mwanadamu Macho Ya Simba Macho Ya Tai Mkristo Wa Kinafiki Mkristo Wa Kweli Mkristo Wa Shetani Nane Nasara Wa Shetani Nguva Wa Afrika Seraphim Eyes Shetani Six Feet Six Large Wings True Christian

104. “When the devil wants to punish his worshippers, he uses the trick of karma.”

Tags : Blame Danger Dangerous Death Decree Dying End Evil Fiend Heartless Hurt Judgement Justice Karma Karmic Maim Nemesis Occultism Punish Satan Satanic Satanist Trial Worshippers Of Satan

105. “Satan was seen buying a cafe au lait of Friday the thirteenth in the year of the dog. He was wearing a Mexican wrestling mask and a monocle on a gold chain the color of the sun. The lights of the casino filled his good eye. Our days are numbered, our weeks are fading away.”

Tags : Humor Satan Sophia
Author : Michael Bible
Source : Sophia

106. “The suicide committed by Sampson was partly determined by the craftiness of Delilah and partly decided by the disobedience of Sampson. Satan uses crafty means to set traps for us, but by our obedience of the laws of God, the traps remain functionless.”

Tags : Arrogance Arrogant Commandments Craft Craftiness Crafty Deceit Delilah Devil Disobedience Disobey Foolishness God S Word Kill Obedience Obey Obey The Law Old Testament Philistines Preaching Prostitute Sampson Satan Scriptures Sermon Whore Woman Power

107. “Where God is like the sun, the Devil is like a raindrop. There is no 'God vs. Satan' because they aren't even that close in power and authority. The former is very patient; the latter is at mercy.”

Tags : Apologetics Authority Devil Dualism Evil God Good Grace Love Lucifer Mercy Patience Power Raindrop Satan Sin Sovereignty Sun
Author : Criss Jami

108. “It is better to stay single and wait for the one that makes sense then to marry someone that makes absolutely no sense. The moment you settle is when the one person that makes all the sense in the world shows up and Satan sits back and enjoys your spiritual meltdown.”

Tags : Accountability Arranged Marriages Choices Confidence Confused Divorce Frustration Hindsight Hurt Insecurity Lack Of Confidence Lessons Loss Of Testimony Meltdowns Misery Mistakes Practical Relationships Religious Guilt Satan Self Esteem Self Loathing Settling Shame Temptation Youth

109. “God said to him [Eblis], 'You have become proud.' He replied, 'If I had been with you but a moment my pride would have been justified; I have been with you for centuries.”

Tags : Eblis Pride Satan Sufism Tawasin The Fall
Source : The Great Satan "Eblis"

110. “You have seen what Eblis the accursed has seen, when he said "I am of fire, while Adam is of clay."Cover up the Eblis-like eye for just a moment; how long will you see just the form? How long, indeed, how long?Alas for that eye that's blind and bruised! Within it the sun seemed like an atomOf an Adam who had no like. He saw nothing but a lump of clay.—Mathnawi-ye ma'nawi III 2758–9”

Tags : Eblis Pride Satan Sufism The Fall
Source : The Great Satan "Eblis"

111. “You have to accept Jesus Christ to become his property; but by default Satan owns you if you don't have Jesus Christ.”

Tags : Accept Default God Holy Bible Holy Spirit Jesus Christ Own Property Satan
Author : Felix Wantang
Source : God's Blueprint of the Holy Bible

112. “Satan will tempt you with many things in life, but the most powerful is the temptation to be grateful for what you have, when it is not the best life God had to offer you.”

Tags : Best Life Careers Decisions False Gratitude Fear Freedom Inaction Jobs Low Self Esteem Marriage Mistakes Misunderstandings Roads Satan Scared Settling Tempt Turning Points

113. “They changed their minds, Flew off, and into strange vagaries fell.”

Tags : Blind Poet Epic Poem John Milton Paradise Lost Satan
Author : John Milton

114. “Shetani na wafuasi wake wako kifungoni sasa hivi kwa sababu dhambi walizotenda hazisameheki. Dhambi ya kumkana Mungu na kumkubali Shetani haisameheki. Kwa maana nyingine, ukimuuzia Shetani roho yako jina lako halitaandikwa katika kitabu cha uzima litaandikwa katika kitabu cha mauti. Ukibidika kuuza roho, usimuuzie Shetani, muuzie Yesu.”

Tags : Devil Dhambi Followers God Ibilisi Imprisonment Jesus Kifungoni Kitabu Cha Mauti Kitabu Cha Uzima Mungu Roho Satan Shetani Sins Soul The Book Of Death The Book Of Life Wafuasi Yesu

115. “I do not believe any power can possess the mind of a man or woman... I believe in God-given free will, you see. I think nothing is forced on us, except by other people like ourselves. I think our choices are our own.”

Tags : Agency Choice Free Will Satan
Author : Susan Cooper
Source : Silver on the Tree

116. “Kukiuka Amri Kumi za Mungu si dhambi ni matawi ya dhambi. Dhambi ni kumkana Mungu na kumkubali Shetani.”

Tags : Amri Amri Kumi Za Mungu Branches Commandments Dhambi God Matawi Mungu Satan Shetani Sins Ten Commandments

117. “But no one could say he hadn't gotten even. He could not count the field women whom he had sexually degraded and demoralized and in whom he had left his seed so their bastard children would be a daily visual reminder of what a plantation white man could do to a plantation black woman whenever he wanted, nor could he count the black men whom he had made fear his blackjack as they would fear Satan himself, making each of them a lifetime enemy of all white people.”

Tags : Blackjack Crime Degrade Fear Hatred Oppression Plantations Racism Rape Satan Southern
Source : Jolie Blon's Bounce

118. “Never mistake the uncomfortable feeling of insecurity and the fear of the unknown with the Holy Ghost’s promptings. Sometimes those feelings are simply Satan keeping you stuck where you are because he knows you will have a half-life there. He knows that you will spend half of your life disconnected, discontented and convincing your mind of what its heart will never accept. He knows when you have settled, gave up and didn’t try. Inaction is his greatest weapon, while regret is his second.”

Tags : Anger Choices Comfort Commonsense Confusion Decisions Disappointment Divorce Feeling The Spirit Freedom Giving Up God God S Plan Guardian Angel Hearing Holy Ghost Knowing Legacy Listening Passions Potential Prayer Satan Scared Seeing Settling Stayingpositiveu Com Understanding

119. “The path’s been set ,The way has been pointed out to me,I need strength to walk, and make the first step,I need the light to see, and wisdom to discern,I need Evil and God, The path’s been set for me to follow,The way has been pointed out to me,I need courage, and hope, Time to unleash the beast, and set the dragon free,Time to rise and defy Death, Time to defeat Satan, and destroy God,Time for war and violence, time to love and kill,Time to tame the demons of the mind,Time to cut the angel’s wingsTime to show your fangs and claws to the Devil,I need courage, I need hope,I need strength to slit the devil's throat Give me Satan, Give me God,Give me death, give me life,The path is been set for me to follow”

Tags : Angel Death Demos Devil Fangs Life Mind Satan Wings
Author : Quetzal

120. “When Geoffrey was away, the goat often took himself off. He had soon got the goats at Granny’s cottage doing his bidding, and Nanny Ogg said once that she had seen what she called ‘that devil goat’ sitting in the middle of a circle of feral goats up in the hills. She named him ‘The Mince of Darkness’ because of his small and twinkling hooves, and added, ‘Not that I don’t like him, stinky as he is. I’ve always been one for the horns, as you might say. Goats is clever. Sheep ain’t. No offence, my dear.”

Tags : Dance Devil Fantasy Farming Geoffrey Goat Goats Humor Lucifer Mince Of Darkness Nanny Ogg Prince Of Darkness Satan Sheep Silly Smelly Terry Pratchett Tiffany Aching
Source : The Shepherd's Crown

121. “I, for example, quiet plainly and simply insist upon annihilation for myself. “No,” they say, “you must go on living, for without you there would be nothing. If everything on earth were reasonable, nothing would ever happen. Without you there would be no events, and it is necessary that there should be events.” Well, and so on I drudge with unwilling heart so that there be events, and bring about unreason by command. People think toute cette comedie is something serious, all there unquestionable intelligence notwithstanding. There lies there tragedy. Well, and they suffer, of course, but … al the same they live, they live in reality, not in fantasy; for suffering is also life. Without suffering what pleasure would there be in it? Everything would turn into one single, endless church service: much holy soaring, but rather boring. Well, and I? I suffer, but even so I do not live. I am the “x” in an indeterminate equation. I am one of life’s ghosts, who has lost all the ends and the beginnings, and even at last forgotten what to call myself. You are laughing . . . No, you are not laughing, you are angry again. You are eternally angry, you would like there to be nothing but intelligence, but I will tell you again that I would renounce all this empyrean existence, all these honours and ranks just in order to be able to take fleshy form in the person of a seven-pood merchant’s wife and set up candles to God in church. ‘So, you don’t believe in God either?’ Ivan said, smiling with hatred. ‘Well, how can I explain it to you, if you are serious, that is . . . ‘ ‘Does God exist or not?’ Ivan barked, again with ferocious insistence. ‘Ah, so you are serious? My dear little dove, I swear to God I do not know, pour vous dire le grand mot.”

Tags : Delirium Demon Hallucination Ivan Karamazov Satan
Source : The Brothers Karamazov

122. “In answer to modern requests for signs and wonders, Our Lord might say, 'You repeat Satan's temptation, whenever you admire the wonders of science, and forget that I am the Author of the Universe and its science. Your scientists are the proofreaders, but not the authors of the Book of Nature; they can see and examine My handiwork, but they cannot create one atom themselves. You would tempt Me to prove Myself omnipotent by meaningless tests...You tempt Me after you have willfully destroyed your own cities with bombs by shrieking out, "Why does God not stop this war?" You tempt Me, saying that I have no power, unless I show it at your beck and call. This, if you remember, is exactly how Satan tempted Me in the desert.I have never had many followers on the lofty heights of Divine truth, I know; for instance, I have hardly had the intelligentsia. I refuse to perform stunts to win them, for they would not really be won that way. It is only when I am seen on the Cross that I really draw men to Myself; it is by sacrifice, and not by marvels, that I must make My appeal. I must win followers not with test tubes, but with My blood; not with material power, but with love; not with celestial fireworks, but with the right use of reason and free will.”

Tags : Belief Christianity Jesus Miracles Satan Temptation
Source : Life of Christ

123. “Yesu Kristo alilipa gharama ya maisha yake kutununua kutoka kwa Shetani. Alijitolea maisha yake ili wengine waweze kuishi. Upendwe vipi?”

Tags : Gharama Jesus Christ Life Lipa Maisha Pay Price Satan Shetani Yesu Kristo

124. “Satan," he said, "couldn't undo anything God had done. She could at least try to make existence for His little toys less painful. She could see what He couldn't: To be alive was to be either bored or scared stiff. So she filled an apple with all sorts of ideas that might at least relieve the boredom, such as rules for games with cards and dice, and how to fuck, and recipes for beer and wine and whiskey, and pictures of different plants that were smokeable, and so on. And instructions on how to make music and sing and dance real crazy, real sexy. And how to spout blasphemy when they stubbed their toes."Satan had a serpent give Eve the apple. Eve took a bite and handed it to Adam. Hee took a bite, and then they fucked.”

Tags : Adam Alcohol Apple Drugs Eve God Music Satan Sex Sin

125. “Mungu alimuumba mwanadamu ili aitawale dunia. Shetani tayari alikuwepo wakati Adamu anaumbwa. Adamu na Hawa walipokula tunda la mti wa katikati, walikufa kiroho – Yaani, walipoteza sura na asili ya Mungu – Shetani akawashinda kuanzia kipindi hicho na kuendelea. Tulizaliwa katika dhambi. Kila mtu anayezaliwa anazaliwa katika dhambi. Njia pekee ya kuikomboa sura na asili ya Mungu ni kumpokea Yesu (Kristo) kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako.”

Tags : Adam Adamu Asili Ya Mungu Dhambi Eve Fruit God God S Nature Hawa Image Jesus Jesus Christ Lord Maisha Man Mti Mwanadamu Mwokozi Nature Shetani Sin Sura Sura Ya Mungu Tree Tunda Yesu

126. “Shetani alikuwa malaika aliyeumbwa na Mungu lakini baadaye akamwonea Mungu wivu, wivu wa madaraka, hivyo Mungu akamtupa duniani kwa sababu ya kupingana na utawala wake mtakatifu. Duniani Shetani akamtumia nyoka kama mdakale kumdanganya Hawa. Hawa na Adamu wakamsikiliza Shetani badala ya kumsikiliza Mungu, nao wakalaaniwa. Shetani akajidai kuwa alikuwa na uwezo wa kufanya uzao wote wa Adamu na Hawa uwe mbali na Mungu, hivyo Mungu akampa muda wa kujaribu na kuthibitisha madai yake, lakini Shetani mpaka leo bado hajafanikiwa. Wakiitawala dunia leo kwa udanganyifu wa hali ya juu, pamoja naye, ni baadhi ya malaika ambao Shetani alifanikiwa kuwalaghai huko mbinguni. Mungu akawalaani pia na kuwatupa huku duniani, ambako Shetani alipapenda zaidi.”

Tags : Adamu Deceit Dunia Envy Eve God Hawa Heaven Madai Malaika Mdakale Mouthpiece Muda Mungu Nyoka Power Rightful Rulership Rule Satan Serpent Time Udanganyifu Utawala Utawala Mtakatifu Uzao Wivu

127. “You're the measure of my true decline. Your home isn't in the underworld, you live in the back room of the liquor store. My eternally hung-over angel, my Satan crawling like an amber worm from a bottle of Zoladkowa Gorzka.”

Tags : Drinking Drunks Satan Underworld Vodka Worm
Author : Jerzy Pilch
Source : The Mighty Angel

128. “Wachawi hawamwabudu Shetani kwa sababu dhana ya Shetani ni dhana ya Kikristo, na wachawi si Wakristo.”

Tags : Christians Dhana Idea Maleficae Satan Shetani Wachawi Wakristo Witches Wizards

129. “Wachawi wanaabudu miungu ambayo ndani yake kuna Shetani, aliyesababisha Ibilisi achague mabaya badala ya mema kabla Mungu hajamfukuza mbinguni. Shetani ndani yake kuna Shetani. Huyo Shetani aliyeko ndani ya Shetani, anayeitwa Roho ya Mabadiliko ya Kweli ya Ufahamu Kamili wa Siri ya Uumbaji wa Mungu (kwani ukiijua siri ya uumbaji wa Mungu unakuwa kama Mungu), ndiye anayeabudiwa na wachawi.”

Tags : Evil God Gods Good Heaven Ibilisi Lucifer Mabadiliko Ya Kweli Mabaya Mbinguni Mema Miungu Mungu Real Change Roho Ya Mabadiliko Satan Secret Of Creation Shetani Siri Ya Uumbaji Spirit Of Change Ufahamu Kamili Wachawi Witches Wizards

130. “Every progress made by Satan and every technological breakthrough in human history occurs because God allowed it; God created Satan and God is in complete control of everything. Job 1:6-12”

Tags : Bible Control God Holy Spirit Human History Jesus Christ Progress Satan Technology
Author : Felix Wantang
Source : God's Blueprint of the Holy Bible: Volume Two

131. “Your level is above the reach of the devil... Keep it in mind; as long as you are in the light of God, you bind him (the devil) tight!”

Tags : Bind Christ In You Devil Enemy Evil Flee Food For Thought God Israelmore Ayivor Level Light Light Of God Reach Resist The Devil Satan Temptation Temptations Tight
Source : Daily Drive 365

132. “The pop star, "Michael Jackson" was believed by some to be a member of the illuminati cult sect and a paedophile, but i'm totally indifferent about this rumor, and i truly love him for his magnanimity towards humanity, and if i was God, i will not hesitate to let him into heaven.”

Tags : Benefactor Break Dance Church Cultism Dance Heaven Hip Pop Illuminati Indifferent Kindness Melody Metamorphosis Michael Bassey Johnson Moon Walk Rumors Satan Satanist Sect Singer Singing Song Strongman Wanna B Starting Something Wise Men

133. “Oil they would buy from anyone. From Satan.”

Tags : Buy Oil Satan
Source : Florence of Arabia

134. “Satan plagiarized by dictator, and he doesn’t even have copyright! (Satan plagié par dictateur, - Et il n’a même pas de droits d’auteur!)”

Tags : Auteur Copyright Dictateur Dictator Plagiat Satan

135. “Walk on with the spirit of boldness; talk on with the glory of confidence. You have a mandated seal on your chest... When you go with a bold chest, the devil and his cohorts must give way!”

Tags : Be Bold Bold Chest Cohorts Confidence Confident Courage Courageous Devil Evil Food For Thought Glory Israelmore Ayivor Mandate Satan Seal Spirit Talk Talk On Walk Walk On
Source : The Great Hand Book of Quotes

136. “Beware; satan visits you by the noises of negatively minded people. Hear, but don't act on it!”

Tags : Aware Be Aware Beware Devil Evil Food For Thought Hear Israelmore Ayivor Listen Negative Negative People Negatively Minded People Negativity Noise Noises Satan
Source : Daily Drive 365

137. “You will ever depress the devil if you always love those who spit hatred into your face. The devil loves vengeance and anything contrary to this is an agenda to bring down his temporal kingdom!”

Tags : Contrary Depress Depression Devil Enemies Enemies To Lovers Evil Food For Thought Frenemies Haters Hatred Israelmore Ayivor Kingdom Love Love People Love Your Neighbor As Yourself Love Your Neighbour As Yourself Lovers To Enemies Satan Temporal Vengeance
Source : Daily Drive 365

138. “They may take you for a fool, promise to shower you with the world, use their canny devastating tongue to manipulate and dominate your mind, but its better to put them bulshit people at arms length rather than falling into the arms of infidelity.”

Tags : Absurdity Arms Length Cheating Cheating On Someone Con Distrust Fake Fake People Falsification Full Stop Infidelity Mark My Words Phoney Playboy Promise Promises Reality Check Relationship Satan Stop Temptation Trick

139. “The moon seemed to veil herself before the bold looks of Satan. The night was cold. All the doors were closed, all the windows darkened. and the streets deserted. From their appearance, one would have imagined that, for a long time past no foot had traversed those silent streets. Everything around us bore a death-like aspect. It seemed as if, when day came, no one would open their doors; that no head, of woman or of child, would look out of those dark, dull windows; that no step would break the silence which fell, like a pall, upon all around. I seemed to be walking in a city which had been buried some ages. In truth, the town seemed to have been depopulated, and the cemetery to have grown full.Still we went forward, without hearing a murmur, or meeting even with a shadow. The street stretched for a long way across this fearful city of silence and repose. At last we reached my house.'You remember it?' said the fiend.'Yes,' replied I, sullenly, 'let us enter.' 'First,' said he, 'we must open the door. It is I, by the way, who invented the science of opening doors without breaking them in. In fact, I have a second key to all doors and gates - with one exception - that of Paradise!”

Tags : Deserted Devil Door Doors Key Keys Late Lock Locks Lonely Night Satan Town

140. “Men allermeest er det forundringer værd,En Ganne indsætter, en anden har lærd, Den samme med Konst at udtage.Nu maatte man spørge, hvor giøres det got, At Satan mot Satanem øver sin Spot, Kand Diævel en Diævel uddrive;”

Tags : Black Magic Devil Finnmark Gand Indigenous Lappi Nordland Northern Norway Sami Sapmi Satan Sorcery Traditional Troms
Author : Petter Dass
Source : The Trumpet of Nordland

141. “Hasira ni Shetani. Hekima ni Mungu. Kila kitu kimo ndani yetu. Hasira imo ndani yetu. Hekima imo ndani yetu. Atomu ni matofali ya ujenzi wa kila kitu ulimwenguni likiwemo jua na miili ya wanadamu. Ndani ya atomu kuna nguvu ya chanya na kuna nguvu ya hasi. Kama miili yetu imetengenezwa na atomu na katika kila atomu kuna nguvu ya chanya na kuna nguvu ya hasi, hivyo basi, tuna uwezo mkubwa wa kufanya mambo mazuri na tuna uwezo mkubwa wa kufanya mambo mabaya. Mtu akikutukana mwambie asante. Akikupiga mwambie asante. Akiendelea kukupiga, pigana. Geuza hasira yako kuwa hekima kwa faida yako na kwa faida ya wengine.”

Tags : Anger Asante Atom Building Chanya Evil Faida Fight Good Hasi Human Beings Jua Mabaya Matofali Mazuri Mtu Mungu Negative Others Pigana Positive Shetani Sun Thank You Ujenzi Wisdom

142. “God be with you.''Thanks, but I think, in battle, I prefer Satan’s company.”

Tags : Battle Fighting God Satan War
Author : Robert Thier
Source : The Robber Knight's Love

143. “But first whom shall we sendIn search of this new world, whom shall we findSufficient? Who shall tempt, with wand'ring feetThe dark unbottomed infinite abyssAnd through the palpable obscure find outHis uncouth way, or spread his aery flightUpborne with indefatigable wingsOver the vast abrupt, ere he arriveThe happy isle?”

Tags : Abyss Daring Exploration John Milton New World Paradise Lost Satan
Author : John Milton
Source : Paradise Lost

144. “Blake said Milton was a true poet and of the Devil's party without knowing it. I am of the Devil's party and know it.”

Tags : Devil John Milton Paradise Lost Satan William Blake

145. “So spake the enemy of mankind, enclosedIn serpent, inmate bad! and toward EveAddressed his way: not with indented wave,Prone on the ground, as since; but on his rear,Circular base of rising folds, that toweredFold above fold, a surging maze! his headCrested aloft, and carbuncle his eyes;With burnished neck of verdant gold, erectAmidst his circling spires, that on the grassFloated redundant: pleasing was his shapeAnd lovely; never since of serpent-kindLovelier…”

Tags : Milton Paradise Lost Satan
Author : John Milton
Source : Paradise Lost

146. “For, he (The Devil) observed, the issue of the great battle of Good and Evil had been otherwise settled, as he would presently show him. "It wants but a few moments of night," he continued, "and over this interval of twilight, as you know, I have been given complete control. Look to the West.("The Legend of Monte Del Diablo")”

Tags : Devil Night Satan Twilight
Author : Bret Harte

147. “You were born to lead people out of the darkness into light in the power of God. Dare to rise up to this calling! Never stand low for satan to mess up your destiny. You are a pencil in the hands of God!”

Tags : Act Action Born To Lead Calling Dare Dark Darkness Destination Destined Destiny Devil Evil Food For Thought Good Israelmore Ayivor Light Low Mess Mess Up Passion Power Power Of God Rise Up Satan
Source : Daily Drive 365

148. “It's possible to save oneself from Satan, Father Francis, but from men—never!”

Tags : 1962 Brother Leo Satan
Source : Saint Francis

149. “Intellectualism is a poor master over passion”

Tags : Angels Bestselling Author Christ Christian Church Crucifixion Demons Devil Elect Evil God Heaven Hell Inspiration Jesus New Testament Old Testament Religion Serpent Snake Spirituality The Chronicles Of Jesus Christ The Chronicles Of The Angels The Chronicles Of The Antichrist The Universes Of God Twe Stephens Yahaveh Yahweh
Author : Twe Stephens
Source : The Universes of God: The Chronicles of the Angels

150. “I believe we are our own gods, and our own devils. Good and evil doesn’t exist out there in the world, it exists in each and every one of us.”

Tags : Devil God Gods Good And Evil Good And Evil Quotes Religion Satan
Author : K.A. Hill
Source : The Winners' Guide

151. “Anyone who witnesses to the Grace of God revealed in Christ is undertaking direct assault against Satan's dominion.”

Tags : Good Vs Evil Grace Of God Satan

152. “El Ángel me decía que los carneros no eran del color de los tigres, el Satán me decía que el Poderoso quería que lo fueran y se valía de mi astucia y mi púrpura. Ahora yo sé que el Ángel y el Satán erraban la verdad y que todo color es aborrecible.”

Tags : Angel Colors Deceit Satan
Source : A Universal History of Iniquity

153. “My love, I’d volunteer to live a thousand lives if I got to spend any part of them with you.”

Tags : Angel Bittersweet Seraphim Crushed Seraphim Debra Anastasia Devil Jack Satan Seraphim Series
Source : Bittersweet Seraphim

154. “Okay, how's this? I’ve been to Heaven and Hell. I’ve seen the whole world, but the only thing that makes me want to live is this: being inside you. I love you so much. You’re all I see.”

Tags : Angel Bittersweet Seraphim Crushed Seraphim Debra Anastasia Devil Jack Love Satan Seraphim Series
Source : Bittersweet Seraphim

155. “I’m not leaving you. Right here, right now is the happiest I’ve ever been. I love you. That means I don’t leave. Sorry.”

Tags : Angel Bittersweet Seraphim Debra Anastasia Jack Love Poughkeepsie Satan Seraphim Series
Source : Bittersweet Seraphim

156. “How can it be wrong? Love picks the right path, not the one of least resistance.”

Tags : Angel Bittersweet Seraphim Crushed Seraphim Debra Anastasia Jack Love Poughkeepsie Satan
Source : Bittersweet Seraphim

157. “She opened her eyes with a gasp. “I love you.” He had tears running a path down his face. He nodded. “Back at ya, pretty child. So, so much.”

Tags : Angel Bittersweet Seraphim Crushed Seraphim Debra Anastasia Jack Poughkeepsie Satan Seraphim Series
Source : Bittersweet Seraphim

158. “You might want to have Kate close her eyes if you ever want her to sleep with you, asshole. Because once I take off my pants, you’ll always come second.”

Tags : Angel Debra Anastasia Devil Jack Satan
Source : Bittersweet Seraphim

159. “Nje ya uwezo wa kisheria ni shetani.”

Tags : Beyond Law Limits Nje Satan Sheria Shetani Uwezo

160. “Yes, my eyes are closed to your light. I am a beast, a nigger. But I can be saved. You are sham niggers, you, maniacs, fiends, misers. Merchant, you are a nigger; Judge, you are a nigger; General, you are a nigger; Emperor, old itch, you are a nigger: you have drank of the untaxed liquor of Satan’s still.”

Tags : Emperor General Judge Merchant Nigger Power Satan
Source : A Season in Hell/The Drunken Boat

161. “God invites while the devil pressures and shoves and bullies. Realize who holds the actual power before you react. You are greater than Satan; God is greater than all.”

Tags : Choices God Invitation Invite Power Richelle Richelle E Goodrich Richelle Goodrich Satan Temptation
Source : Making Wishes: Quotes, Thoughts, & a Little Poetry for Every Day of the Year

162. “Even if it’s a really funny joke, don’t laugh if the devil’s the one telling it!”

Tags : Devil Joke Lucifer Satan
Source : The Papal Visitor

163. “There is a sort of mental treasonThat smothers dreams outside of reason”

Tags : Afterlife Demons Heaven Hell Intelligent Humor Irreverent Humor Politics Religion Satan Satire
Author : Mike Corbett
Source : Laughter of the Damned

164. “I am fashionably unimpressed with the material world. I am moved by the beauty of aspiration, and I hope that I can elevate myself to the standards I have imposed on others.”

Tags : Afterlife Demons Heaven Hell Intelligent Humor Politics Religion Satan Satire
Author : Mike Corbett
Source : Laughter of the Damned

165. “Even demons can be polite.”

Tags : Demons Harry Moon Satan
Source : Halloween Nightmares

166. “Cynicism is extremely contagious, and the most pious among us cannot long endure its potency. The gullible should be on their guard, however, since this endearing quality frequently masquerades as wit.”

Tags : Afterlife Demons Heaven Hell Intelligent Humor Irreverent Humor Politics Religion Satan Satire
Author : Mike Corbett

167. “Christianity may be good and Satanism evil. Under the Constitution, however, both are neutral. This is an important, but difficult, concept for many law enforcement officers to accept. They are paid to uphold the penal code, not the Ten Commandments … The fact is that far more crime and child abuse has been committed by zealots in the name of God, Jesus and Mohammed than has ever been committed in the name of Satan. Many people don’t like that statement, but few can argue with it.”

Tags : Christianity Constitution God Jesus Mohammed Religion Satan Satanism Separation Of Church And State Zealots
Author : Carl Sagan
Source : The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark

168. “I’m nothing but a thought in the mind of God,I’m Satan’s slave; I open my eyes and flee, I’m mankind, I worship, and I kill,All in the name of Love, hateI’m the slaughtered lamb, I’m luzbel I’m the one paying for your sins,I’m your son; I am your mom and dad,I’m the one, who worships God, I’m a killer and a saint,I’m just a thought in the mind of God.I laugh and I suffer, I get killed, and I kill others,I’m nothing but a thought in the mind of GodI’m compassion and rage, I love, I cheat, and I lie, I tell the truth, I’m dead, I’m alive, I’m in hell, the place people called paradise,I am just a thought in the mind of God”

Tags : Dead Killer Lamb Lie Mind Of God Saint Salve Satan Thought Truth
Author : Quetzal

169. “You twitch as the darkness moves in and out of you. It crawls up your spine and nestles in your brain like an evil thought from out of nowhere, burying itself in your psyche like a starving leech looking for a vein.”

Tags : Drugs God Hell Lsd Satan
Author : Stephen Biro
Source : Hellucination

170. “Imagine your life is a big canvas. Picture it in your mind and think about the beginnning of your painting of life.You're fourteen yours old, and you are lucky if you have one seventh painted. Now imagine the rest of the canvas is totaly empty. Every day you live, and every month and every year, means another inch that is painted on that canvas. You're going to be painting this empty canvas with your life and when you get to the end of it, what is that painting going to look like?”

Tags : God Hell Hellucination Lsd Satan Stephen Biro Unearthed Books Unearthed Films
Author : Stephen Biro
Source : Hellucination

171. “It has been my observation that whatever a person hungers for, Satan will appear to offer in exchange for a spiritual compromise.”

Tags : Compromise Exchange Hungers Offer Person Satan Spiritual

172. “Atheists are not the enemy; the real enemy knows Jesus Christ. Satan and all false prophets know very well that Jesus came from heaven, but still reject him. Matthew 10:36”

Tags : Atheist Enemy False Prophets God Heaven Holy Bible Holy Spirit Jesus Christ Reject Satan
Author : Felix Wantang
Source : God's Blueprint of the Holy Bible

173. “Kuna mafanikio ya aina mbili hapa duniani: Mafanikio ya Shetani na mafanikio ya Mungu. Mafanikio ya Shetani ni rahisi kupata na ni ya kitumwa. Mafanikio ya Mungu ni magumu kupata lakini ni ya hakika. Mungu akikubariki, pesa inaongezeka kama inavyoongezeka saa.”

Tags : Dunia Easy God Hakika Hard Mafanikio Magumu Money Mungu Pesa Rahisi Saa Satan Shetani Slavery Success Sure Utumwa Watch World

174. “Your soul was bought for a price far greater than the world on the cross; everything Satan offers you in exchange for your soul is from the world and absolutely worthless. John 3:16”

Tags : God Holy Bible Holy Spirit Jesus Christ Offer Price Satan Soul The Cross The World
Author : Felix Wantang
Source : God's Blueprint of the Holy Bible

175. “Your plans and goals don’t scare the devil in anyway. Your courage to pursue your plans and goals always keeps him on the run. Be bold to make it happen!”

Tags : Be Bond Bold Boldness Confidence Courage Courageous Devil Don T Be Afraid Dreams Evil Fear Not Food For Thought Goals Ideas Israelmore Ayivor Make It Happen Plans Satan Scare Targets Wishes
Source : Leaders' Watchwords

176. “Mungu ni mwingi wa hekima, lakini kwa nini alimuumba Shetani? Kwa sababu, Shetani wakati mwingine ni hekima. Ukiendelea kupigwa, bila wewe kupiga, unaweza kuumia, familia yako inaweza kuumia pia! Kuepusha matatizo ya familia yako, wakati mwingine unahitaji kupigana.”

Tags : Familia Family Fighting God Hekima Kupigana Matatizo Mungu Problems Satan Shetani Wisdom

177. “Nguvu za hasi ni mawazo mabaya, na nguvu za chanya ni mawazo mazuri. Nguvu za hasi ni Shetani, kwa vile Shetani ndiye anayeleta mabaya. Nguvu za chanya ni Mungu, kwa vile Mungu ndiye anayeleta mazuri. Katika dunia hii utapambana na Shetani lakini hutamshinda, kwani hapa ndipo anapotawala. Pambana na Shetani katika dunia ya kiroho, kwa maana ya maombi na utiifu kamili kwa Mwenyezi Mungu, kama unataka kuzishinda nguvu zake.”

Tags : Dunia Dunia Ya Kiroho Evil Evil Thoughts God Almighty Good Good Thoughts Mabaya Maombi Mawazo Mabaya Mawazo Mazuri Mazuri Mwenyezi Mungu Negative Forces Nguvu Za Chanya Nguvu Za Hasi Obedience Positive Forces Prayers Satan Shetani Spiritual World Utiifu World

178. “Kutakuwepo na nguvu za chanya na hasi katika maisha yako kadiri utakavyoishi hapa duniani. Ukiruhusu moyo wako kuwa chanya utakuwa chanya. Ukiruhusu moyo wako kuwa hasi utakuwa hasi. Shetani hawezi kuona ndani ya moyo wako mpaka wewe mwenyewe umwonyeshe. Ukionyesha chanya Mungu atakupa chanya. Ukionyesha hasi Shetani atakupa hasi.”

Tags : Chanya Dunia God Hasi Heart Life Maisha Moyo Mungu Negative Negative Forces Nguvu Za Chanya Nguvu Za Hasi Positive Positive Forces Satan Shetani World

179. “Shetani angekuwa na uwezo wa kuona ndani ya moyo wa mtu, binadamu angeshatengeneza moyo.”

Tags : Binadamu Capacity To See Heart Human In The Heart Moyo Mtu Ndani Ya Moyo Person Satan Shetani Uwezo Wa Kuona

180. “Satan knows, if you are against YOURSELF you will never fulfill your destiny. :(”

Tags : Defeat Destiny Hope Joel Osteen Satan Thoughts
Author : Joel Osteen

181. “Ukiwa na mafanikio ya Shetani hayo si mafanikio ya kweli. Ukiwa na mafanikio ya Mungu hayo ndiyo mafanikio ya kweli. Mafanikio ya kweli hayatokani na NINI unacho. Mafanikio ya kweli yanatokana na NANI unaye. Yesu Kristo alikuwa maskini, hakuwa na kitu; lakini alikuwa tajiri, alikuwa na Mungu ndani ya moyo wake.”

Tags : God Heart Jesus Christ Kweli Mafanikio Maskini Moyo Mungu Nani Nini Poor Rich Satan Shetani Success Tajiri Truth What Who Yesu Kristo

182. “From the heart arise unknowable impulses as well as conscious feelings, moods, and wishes. The heart, too, has its reasons and is the center of perception and understanding. Finally, the heart is the seat of the will: it makes plans and comes to good decisions. Thus the heart is the central and unifying organ of our personal life. Our heart determines our personality, and is therefore not only the place where God dwells but also the place to which Satan directs his fiercest attacks. It is this heart that is the place of prayer. The prayer of the heart is a prayer that directs itself to God from the center of the person and thus affects the whole of our humanness.”

Tags : Personality Satan The Heart
Source : The Way of the Heart: The Spirituality of the Desert Fathers and Mothers

183. “I didn’t know if I should put my faith in God or Satan. Was there really a difference at the end of the day, when we were all going to be dead souls anyway?”

Tags : Dead Souls Devil Faith God Questioning Questioning Religion Satan Soul
Author : Jess C. Scott
Source : Bedmates

184. “The devil frequently fills our thoughts with great schemes, so that instead of putting our hands to what work we can do to serve our Lord, we may rest satisfied with wishing to perform impossibilities.”

Tags : Christianity Devil Satan Satisfaction
Source : Interior Castle

185. “The meaning you apply to what has happened to you is your decision. There will be critics that have their version, but God didn’t call them to be your audience, someone else did.”

Tags : Audience Critics Satan

186. “This much is true: When you are about to effect the lives of hundreds of people, Satan will do everything he can to prevent it from happening. Often pride and anger are his best assassins.”

Tags : Causes Charity Life Missions Life Purpose Organizations Satan Spirit Temptation Writers

187. “Unapokuwa na matatizo makubwa katika maisha, Shetani anakuandama sana, Mungu ana mpango maalumu na maisha yako.”

Tags : God Life Maisha Matatizo Mpango Mungu Plan Problems Satan Shetani

188. “Unapokumbana na matatizo makubwa katika maisha yako ujue Mungu ana mpango maalumu na maisha yako. Ndiyo maana Shetani anakuandama hivyo.”

Tags : God Life Maisha Matatizo Mpango Maalumu Mungu Problems Satan Shetani Special Plan

189. “Shetani hataacha kukuandama. Atakuandama mpaka siku utakapookoka. Yaani, siku utakapookolewa na Yesu Kristo, siku ambapo Shetani hatakuwepo tena. Silaha kuu tunayotakiwa kuwa nayo ni imani. Mungu hababaishwi na matatizo yako. Anababaishwa na imani yako.”

Tags : Day Faith God Imani Jesus Christ Matatizo Mungu Problems Satan Shetani Siku Silaha Weapon Yesu Kristo

190. “Shetani ni mungu wa dunia hii kwa wale wasiomwamini Mungu. Kwa wale wanaomwamini Mungu, Mungu ndiye Mungu wa dunia hii.”

Tags : Believers In God Dunia God Mungu None Believers In God Satan Shetani Wanaoamwamini Mungu Wasioamwami Mungu World

191. “Shetani angekuwa na uwezo wa kuona ndani ya ufahamu wa mtu, binadamu angeshatengeneza ubongo.”

Tags : Binadamu Brain Capacity To See Human In Consciousness Ndani Ya Ufahamu Satan Shetani Ubongo Uwezo Wa Kuona

192. “Don't deal bitterly with the enemy you see. Deal with the greater enemy that sent your enemy to you. If you focus on dealing with the "retailer", remember that the "producer" can employ more "retailers" and what that means is that your life business will redefine you as "dealer of enemies". Satan is behind the plot!”

Tags : Bitter Business Devil Enemies Enemy Food For Thought Israelmore Ayivor Producer Retailer Satan
Source : The Great Hand Book of Quotes

193. “Do not rush to judge someone unless his/her fruits reveal the truth. However, don't forget; mostly, it's not the fault of the tree to produce bitter fruits. Sometimes, the soil determines that; blame the source! Deal with the soil! Don't deal with the tree! Other trees are there that the same soil can influence! Don't deal with your enemy, deal with the satan that sponsors them!”

Tags : Blame Deal Determines Devil Enemy Fault Food For Thought Forget Fruit Fruits Influence Issraelmore Ayivor Judge Judgement Produce Reveal Rush Satan Satanic Seed Seeds Soil Sponsors Tree Truth
Source : The Great Hand Book of Quotes

194. “The only side God chooses is one of commonsense. If it doesn’t make sense; it is not God.”

Tags : Afraid Baffled Choices Circumstances Commonsense Confused Deception Devil Faith Fate Fear Haze Lost Mistakes Mysteries Not Right Protection Purpose Satan Seeing Situations Spirit Strange Traps Wisdom

195. “Jeg svarer dig af min Eenfoldighed vel, At Satan paa Folk ved at giøre Forskiel,Og efter Personer sig føye; ...den Gierning er hannem ey tung eller suur,At hielpe et Menniskes Legem ved Cuur,Hvis siæl hand i Længden vil vinne.”

Tags : Black Magic Devil Finnmark Gand Indigenous Lapland Nordland Sami Sapmi Satan Tradition Troms
Author : Petter Dass
Source : The Trumpet of Nordland

196. “We may not be able to stop satan from doing his business, but we can scheme to make his business to yield a loss! All things... I mean "all", "all things", "everything" is working for our good!”

Tags : All Things Business Busy Devil Enemy Evil Fail Failure Food For Thought Israelmore Ayivor It Is Working Loss Satan Satan Failed Scheme Yield A Loss
Source : Daily Drive 365

197. “Satan is never your well-wisher. Get the pleasure of making him annoyed on you by doing good deeds”

Tags : Annoyed Deeds Evil Faith Good And Evil Good Deeds Goodness Pleasure Pleasures Of Life Religion Religious Satan Well Wisher
Author : Munia Khan

198. “They tell us the greatest love story is how water fell in love with fire. Or how satan fell in love with God. But the greatest love story to me is how I didn’t notice myself falling, when I fell in love with you”

Tags : Awareness Consciousness Experience Falling In Love Fire God Greatest Love Story Harmony Humanity Inspirational Kamand Kamand Kojouri Kojouri Love Love Story Oneness Quote Satan Truth Union Unity Water

199. “Dialogic is not to be identified with love. But love without dialogic, without real outgoing to the other, reaching to the other, the love remaining with itself - this is called Lucifer.”

Tags : Buber Dialog Dialogic Evil Good I Thou Love Lucifer Reflection Satan
Author : Martin Buber
Source : I and Thou

200. “The mouse that makes jest of a cat has already seen a hole nearby... We don't fear the devil because we are leaning on the resurrection power of Christ!”

Tags : Cat Christ Devil Evil Fear Food For Thought God Hole Israelmore Ayivor Jest Jesus Jesus Christ Lean Mouse No Fears Power Resurrection Resurrection Power Salvation Satan Save Winners
Source : The Great Hand Book of Quotes